Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Tez Çalışması

 • Lisans İstatistik

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Endüstriyel Hammaddeler

 • Lisans Sondaj Tekniği

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Yüksek Lisans Cevher Mikroskopisi

 • Yüksek Lisans Derin Ortamlar Jeokimyası

 • Doktora Plaka Tektoniği ve İlişkili Maden Yatakları

 • Yüksek Lisans Hidrotermal Çözelti Sistemleri ve İlişkili Maden Yatakları

 • Lisans Endüstriyel Hammaddeler

 • Yüksek Lisans Mermer ve Parlatılabilir Kayaçlar

 • Lisans Sondaj Tekniği

 • Yüksek Lisans Türkiye Bakır-Kurşun-Çinko Yatakları

 • Lisans Sondaj Tekniği

 • Lisans Sondaj Tekniği

 • Lisans Türkiye Maden Yatakları

 • Lisans Türkiye Maden Yatakları