Academic and Administrative Experience

Courses

 • Postgraduate Tez Çalışması

 • Undergraduate İstatistik

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Endüstriyel Hammaddeler

 • Undergraduate Sondaj Tekniği

 • Postgraduate Seminer Dersi

 • Postgraduate Cevher Mikroskopisi

 • Postgraduate Derin Ortamlar Jeokimyası

 • Doctorate Plaka Tektoniği ve İlişkili Maden Yatakları

 • Postgraduate Hidrotermal Çözelti Sistemleri ve İlişkili Maden Yatakları

 • Undergraduate Endüstriyel Hammaddeler

 • Postgraduate Mermer ve Parlatılabilir Kayaçlar

 • Undergraduate Sondaj Tekniği

 • Postgraduate Türkiye Bakır-Kurşun-Çinko Yatakları

 • Undergraduate Sondaj Tekniği

 • Undergraduate Sondaj Tekniği

 • Undergraduate Türkiye Maden Yatakları

 • Undergraduate Türkiye Maden Yatakları