Publications & Works

Articles Published in Other Journals

HEDEF PROGRAMLAMA İLE ÜRETİM PLANLAMASI VE BİR PLASTİK FİRMASINDA UYGULAMA

Journal of Management and Economics Research, vol.20, no.1, pp.88-108, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Bulanık VIKOR Yöntemi ile Özel Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde Bakım Elemanı Seçimi ve Değerlendirmesi

Alanya Akademik Bakış Dergisi, vol.6, no.1, pp.1965-1985, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

BWM VE BULANIK TODIM YÖNTEMLERİ İLE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.34, no.34, pp.37-60, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Machine Selection for a Textile Company with CRITIC and MAUT Methods

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.27, pp.842-848, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

A DECISION MODEL PROPOSAL IN CASE OF UNCERTAINTY: PHOTOCOPY MACHINE SELECTION WITH ENTROPY-BASED ELECTRE III METHOD

Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities, vol.6, no.11, pp.82-92, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

OECD ÜLKELERİNİN EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİNE GÖRE KÜMELEME ANALİZİ İLE SINIFLANDIRILMASI

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.20, no.2, pp.294-316, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS İLE BÜTÜNLEŞİK KARAR DESTEK MODELİ ÖNERİSİ: ÖZEL OKULLARDA ÖĞRETMEN SEÇİMİ

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.53, pp.112-137, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Bulanık AHP ve Bulanık MOORA Yöntemleri ile Okul Öncesi Eğitimi Hizmet Kalitesi Değerlendirmesi ve Anaokulu Seçimi

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.199-213, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Finansal Performanslarını Bulanık AHP ve VIKOR Yöntemi ile Analizi

Cumhuriyet Üniveristesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.19, no.1, pp.92-109, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Bankaların Ticari Kredi Verme Davranışlarının Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS ile incelenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.18, no.2, pp.75-98, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ENTROPİ VE EDAS YÖNTEMLERİ İLE AVRUPA VE ORTA ASYA ÜLKELERİNİN İŞ YAPMA KOLAYLIĞI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

XXI. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2021, no.51372, pp.212-213 Sustainable Development

BULANIK VIKOR YÖNTEMİ İLE ÖZEL HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIM MERKEZLERİNDE BAKIM ELEMANI SEÇİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ

XXI. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2021, no.51372, pp.116-117

COPRAS VE BULANIK C-ORTALAMALAR YÖNTEMİ İLE EKONOMİK ÖZGÜRLÜK ENDEKS HESAPLAMASI

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019

OECD ÜLKELERİNİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININ SWARA VE ARAS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES (ICOAEF VI) November 16-17, 2019 / Burhaniye / Balıkesir (Turkey), BURHANİYE/BALIKESİR, Turkey, 16 - 17 November 2019

YERLİ SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARININ ŞUBE ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES (ICOAEF VI), BURHANİYE/BALIKESİR, Turkey, 16 - 17 November 2019

Avrupa Birliği Ülkelerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Turizm Açısından Değerlendirilmesi

International Congres on Tourrism , Economic and Business Sciences, Sivas, Turkey, 19 - 21 June 2019

TÜRKİYE’DE İLLERİN EKONOMİK VE SOSYAL İSTATİSTİKLERE GÖREKÜMELEME ANALİZİ İLE SINIFLANDIRILMASI

CUMHURİYET1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019

TÜRKİYE İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİNDE TÜKETİM HARCAMALARININ KÜMELEME ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), BANDIRMA, Turkey, 27 - 28 July 2018, pp.1104-1113

OECD ÜLKELERİNİN YATIRIM VE İŞ YAPMA GÖSTERGELERİ BAKIMINDAN AHP VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18)June 27-28, 2018 /Bandırma - Turkey804, BANDIRMA, Turkey, 27 - 28 July 2018, pp.804-813

IMPORTANT OF WEIGHTING METHODS IN MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING METHODS AND AN APPLICATION

5th International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2018, pp.68-71

Bulanık AHP ve MOORA Yöntemleri ile Okul Öncesi Eğitimi Hizmet Kalitesi Değerlendirmesi ve Anaokulu Seçimi

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.187

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Performanslarının TOPSIS Metodu ile Karşılaştırılması

International Conference on Eurasian Economies, Kazan, Russia, 9 - 11 September 2015, pp.321-329

Books & Book Chapters

HEDEF PROGRAMLAMA

in: GÜNCEL İŞLETME YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI II, Serkan Yılmaz KANDIR, İlksun Didem ÜLBEĞİ, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.109-129, 2022

IDOCRIW TABANLI WASPAS YÖNTEMİ İLE EV TİPİ SU ARITMA CİHAZI SEÇİMİ

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar, Doç. Dr. İrfan Özen, Editor, SÜRÜVEN YAYINEVİ, İzmir, pp.203-222, 2022

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA ZİMMERMANN YAKLAŞIMI

in: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER - II, Mete,. Mustafa ve Toptaş Aytaç, Editor, Gece Yayınları, Ankara, pp.219-248, 2021

ENTROPİ VE EDAS YÖNTEMLERİ İLE AVRUPA VE ORTA ASYA ÜLKELERİNİN İŞ YAPMA KRİTERLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

in: SÜREKLİLİKTEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE EKONOMİ, PROF. DR. ORHAN ELMAS, Editor, HOLISTENCE, Çanakkale, pp.21-49, 2021

TİCARİ KREDİ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

in: Bankacıılık ve Finans Araştırmaları, Serkan Yılmaz KANDIR, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, pp.131-149, 2019

Bulanık TOPSIS Yöntemi

in: Ekonometride Güncel Konular, M. Kenan TERZİOĞLU, Süreyya DAL, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.225-241, 2018