Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ACIYI DAMITMA SANATI:TOPLUMSAL BELLEK VE AHMET YORULMAZ’IN ESERLERİNDE MÜBADELE

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.28-51, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yakup Kadri Karaosmanoğlu nun Kadro dergisindeki Yazıları ve Kadro Düşüncesinin Ankara Romanına Yansımaları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.14, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Toplumsal Bellek Kavramı Çerçevesinde Ahmet Yorulmaz’xxın Eserlerinde ”Mübadele” Olgusunun Çözümlenmesi

Milli Mücadele’nin 100. Yılında ”Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir, Balıkesir, Turkey, 19 - 22 September 2019