Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ACIYI DAMITMA SANATI:TOPLUMSAL BELLEK VE AHMET YORULMAZ’IN ESERLERİNDE MÜBADELE

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.28-51, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yakup Kadri Karaosmanoğlu nun Kadro dergisindeki Yazıları ve Kadro Düşüncesinin Ankara Romanına Yansımaları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.3, sa.14, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Toplumsal Bellek Kavramı Çerçevesinde Ahmet Yorulmaz’xxın Eserlerinde ”Mübadele” Olgusunun Çözümlenmesi

Milli Mücadele’nin 100. Yılında ”Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir, Balıkesir, Türkiye, 19 - 22 Eylül 2019