Doç.Dr.

ERTAN MAHİR KORKMAZ


Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Moküler Biyoloji ve Genetik

Eğitim Bilgileri

2006 - 2011

2006 - 2011

Doktora

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

2010 - 2010

2010 - 2010

Doktora

The University of Hull, Faculty of Science, Biology, İngiltere

2003 - 2006

2003 - 2006

Yüksek Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

1998 - 2002

1998 - 2002

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

Çayır çekirgesi Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) (Acrididae:Orthoptera)'un Anadolu popülasyonlarının filocoğrafyası ve coğrafik genetiği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

2006

2006

Yüksek Lisans

İç Anadolu Cephus (Cephidae: Hymenoptera: Insecta) türlerinin morfolojik ve moleküler karakterizasyonu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik , Genomiks, Hayvan Moleküler Genetiği, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü

2004 - 2011

2004 - 2011

Araştırma Görevlisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü

Yönetimsel Görevler

2013 - 2016

2013 - 2016

Bölüm Başkan Yardımcısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

2011 - 2016

2011 - 2016

Farabi Koordinatörü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

2013 - 2014

2013 - 2014

Erasmus Koordinatörü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Evrimsel Genomik: İstatistiksel ve Hesaplamalı Yaklaşımlar

Lisans

Lisans

Evrim Tarihi ve Kuramları

Lisans

Lisans

Bitirme Tezi

Lisans

Lisans

Biyoinformatik

Doktora

Doktora

Seminer Dersi

Lisans

Lisans

Evrim Tarihi ve Kuramları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Lisans

Lisans

Populasyon Genetiği

Doktora

Doktora

Böcek Genomiği

Doktora

Doktora

Uzmanlık Alan Dersi

Lisans

Lisans

Moleküler Evrim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İleri PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) Yöntemleri

Lisans

Lisans

Moleküler Taksonomi

Lisans

Lisans

Türlerin Evrimi

Lisans

Lisans

Genomiks

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Filogenomik

Lisans

Lisans

Evrim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İLERİ PCR TEKNİKLERİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer Dersi

Lisans

Lisans

POPULASYON GENETİĞİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Biyoinformatik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

MOLEKÜLER GENETİK ANALİZLERDEN KORUMA GENOMİĞİ ALANINDA YARARLANILMASI

Doktora

Doktora

Metagenomik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Moleküler Genetik Analizlerden Koruma Genomiği Alanında Yararlanılması

Doktora

Doktora

Tıpta Güncel Moleküler Genetik Konuları

Lisans

Lisans

Moleküler Antropolojiye Giriş

Yönetilen Tezler

Araştırma Altyapısı Bilgileri

Nisan 2020

Nisan 2020

Yeni Nesil Dizileme Laboratuvarı Kurulması ve Yürütülmesi

İleri Araştırma Laboratuvarı - Sorumlu Yöneticilik

Korkmaz E. M. , Budak M.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Analysis of genetic variation in an important pest, Tuta absoluta and its microbiota with a new bacterial endosymbiont

Mehrkhou F., Güz N., Korkmaz E. M. , Çağatay N. S.

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, cilt.45, ss.111-123, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2020

2020

Comparative mitogenomics of Hymenoptera reveals evolutionary differences in structure and composition

Korkmaz E. M. , Aydemir M. N.

INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, cilt.144, ss.460-472, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

The first mitogenomes of the superfamily Pamphilioidea (Hymenoptera: Symphyta): Mitogenome architecture and phylogenetic inference

Niu G., Korkmaz E. M. , Doğan Ö. , Zhang Y., Aydemir M. N. , Budak M. , et al.

INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, cilt.124, ss.185-199, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2017

2017

ANALYSIS OF IL-6, IL-10 AND NF-kappa B GENE POLYMORPHISMS IN AGGRESSIVE AND CHRONIC PERIODONTITIS

TOKER H. , Gorgun E. P. , KORKMAZ E. M.

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, cilt.25, sa.2, ss.157-162, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2017

2017

Mitogenome evolution in Cephini (Hymenoptera: Cephidae): Evidence for parallel adaptive evolution

Korkmaz E. M. , Aydemir H. B. , Temel B., Budak M. , Başıbüyük H. H.

BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY, cilt.71, ss.137-146, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2011

2011

Utilization of cytochrome oxidase I in Cephus pygmeus (L.) (Hymenoptera: Cephidae)

Korkmaz E. M. , Budak M. , Başıbüyük H. H.

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.35, ss.713-726, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

Determination of some wheat pests and their parasitoids in wheat fields of Central Anatolia Region

Korkmaz E. M. , Hastaoğlu Örgen S. , Gençer L. , Ülgentürk S., Başıbüyük H. H.

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.34, ss.361-377, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

An annotated checklist of Iranian Cephidae (Hymenoptera: Symphyta: Cephoidea)

BUDAK M., KORKMAZ E. M. , GHAHARİ H.

Journal of Insect Biodiversity and Systematics, cilt.4, sa.4, ss.293-295, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Genetic structuring of Anatolian Bombus lapidarius L. (Apidae: Hymenoptera) populations

TEMEL ALTUN B., KORKMAZ E. M. , BAŞIBÜYÜK H. H.

Anadolu University Journal of Science and Technology C- Life Sciences and Biotechnology, cilt.7, sa.2, ss.180-195, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Evrimsel Biyolojiyi Tıp İçin Temel Bilimlerden Biri Haline Getirmek Çeviri

KORKMAZ E. M.

Toplum ve Hekim, cilt.31, sa.4, ss.277-287, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

NF B Gen polimorfizminin agresif ve kronik periodontitis ile ilişkisi

PİRİM GÖRGÜN E. , TOKER H. , KORKMAZ E. M. , AYDEMİR H. B.

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.17, sa.4, ss.389-397, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

BIOINFORMATIC RESEARCHES ON FUNCTIONAL GLOBIN GENE INBOMBUS TERRESTRIS (HYMENOPTERA: APOCRITA:APIDAE)

AYDEMİR H. B. , KORKMAZ E. M.

INNOVATIVE APPROACHES IN MODERN BIOLOGY, Baku, Azerbaycan, 27 - 28 Nisan 2018, ss.21-22

2016

2016

A test on barcoding power of two molecular markers the utility of COI and ITS2 in insect

BUDAK M. , KORKMAZ E. M. , KAYDAN M. B. , BAŞIBÜYÜK H. H.

Second Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016), Antalya, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2016

2015

2015

The complete mitogenome in Corynis lateralis Hymenoptera Cimbicidae

DOĞAN Ö., TEMEL B., AYDEMİR H. B. , BUDAK M. , KORKMAZ E. M. , BAŞIBÜYÜK H. H.

II. Ecology and Evolutionary Biology Symposium, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Ağustos 2015

2015

2015

The nearly complete mitogenome in Corynis lateralis Hymenoptera Cimbicidae

DOĞAN Ö. , TEMEL B., AYDEMİR H. B. , KORKMAZ E. M. , BAŞIBÜYÜK H. H.

II. Ecology and Evolutionary Biology Symposium, ODTÜ, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Ağustos 2015

2014

2014

Türleşme mekanizmaları üzerine coğrafik izolasyonun etkileri

ARSLAN N., KORKMAZ E. M. , MERCAN D.

Ekoloji 2014 Sempozyumu, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 Mayıs 2014

2008

2008

İskelet Çalışmalarında Fenetik Analiz Kullanımı Acemhöyük Örneği

AÇIKKOL YILDIRIM A. , KORKMAZ E. M.

30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2008, cilt.24, ss.243-252

2008

2008

Oylum Höyük Populasyonunda Genetik Cinsiyet Tayini

Arslan S. , Açıkkol Yıldırım A. , Korkmaz E. M. , Özgün Başıbüyük G.

3. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2008

2004

2004

Cephus Cephidae Hymenoptera Türlerinin Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması

KORKMAZ E. M. , BARDAKCI F., BAŞIBÜYÜK H. H.

XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 21 - 24 Haziran 2004

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - 2020

2019 - 2020

Turkish Journal Of Zoology

Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2021

Haziran 2021

Adıyaman University Journal of Science

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2021

Haziran 2021

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2021

Haziran 2021

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2021

Haziran 2021

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Türkiye

Mayıs 2021

Mayıs 2021

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye

Nisan 2021

Nisan 2021

INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2021

Nisan 2021

TÜBİTAK Projesi

4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye

Nisan 2021

Nisan 2021

TÜBİTAK Projesi

1002 - Hızlı Destek Programı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye

Mart 2021

Mart 2021

TÜBİTAK Projesi

1002 - Hızlı Destek Programı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye

Aralık 2020

Aralık 2020

MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ekim 2020

Ekim 2020

PHYTOPARASITICA

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2020

Eylül 2020

INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2020

Eylül 2020

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Y.Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Eylül 2020

Eylül 2020

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye

Mayıs 2020

Mayıs 2020

INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2020

Şubat 2020

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Doktora, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Ocak 2020

Ocak 2020

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, ARDEB, Türkiye

Ocak 2020

Ocak 2020

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, ARDEB, Türkiye

Aralık 2019

Aralık 2019

INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK ARDEP, Türkiye

Mart 2019

Mart 2019

PEERJ

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2019

Mart 2019

BIOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK ARDEB, Türkiye

Haziran 2018

Haziran 2018

INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

ZOOLOGICA SCRIPTA

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

PEERJ

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye

Ekim 2017

Ekim 2017

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Eylül 2017

Eylül 2017

GENOMICS

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2017

Ağustos 2017

TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK ARDEB, Türkiye

Ocak 2015

Ocak 2015

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK ARDEB, Türkiye

Ekim 2014

Ekim 2014

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TBİTAK ARDEB, Türkiye

Eylül 2012

Eylül 2012

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK ARDEB, Türkiye

Bilimsel Danışmanlıklar

2018 - 2020

2018 - 2020

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK ARDEB

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü, Türkiye

2018 - 2020

2018 - 2020

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK ARDEB

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü, Türkiye

2018 - 2019

2018 - 2019

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK BİDEB

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Türkiye

2016 - 2019

2016 - 2019

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK ARDEB

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Türkiye

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Kasım 2018

Kasım 2018

BİYOİNFORMATİK ÇALIŞTAYI: YAYGIN KULLANILAN YÖNTEM VE ANALİZLER

Çalıştay Organizasyonu

Korkmaz E. M. , Başıbüyük H. H. , Budak M. , Doğan Ö.
Antalya, Türkiye

Eylül 2017

Eylül 2017

IV. Taksonomi Yaz Okulu: Yaşam Tarihine Güncel Bakış

Bilim / Sanat Kampı veya Yaz Okulu Organizasyonu

Korkmaz E. M. , Karaytuğ S., Dönmez A. A. , Sönmez S.
Mersin, Türkiye

Eylül 2015

Eylül 2015

III. Taksonomi Yaz Okulu: Kuramsal Altyapı ve Uygulamalar

Bilim / Sanat Kampı veya Yaz Okulu Organizasyonu

Başıbüyük H. H. , Karaytuğ S., Gençer L. , Korkmaz E. M. , Budak M. , Hastaoğlu Örgen S. , et al.
Sivas, Türkiye

Haziran 2013

Haziran 2013

II. Taksonomi Yaz Okulu: Yeni Yaklaşım ve Yöntemler

Bilim / Sanat Kampı veya Yaz Okulu Organizasyonu

Başıbüyük H. H. , Keskin B., Alpagut Keskin N., Korkmaz E. M. , Budak M. , Çiçek K., et al.
İzmir, Türkiye

Ödüller

Şubat 2019

Şubat 2019

TÜBİTAK PROJE PERFORMANS ÖDÜLÜ

Tübitak ArdebKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2017

2017

XIII. Uluslarası Katılımlı Ekoloji Kongresi

Panelist

Edirne-Türkiye

2015

2015

4th International Entomophagous Insects Conference (IEIC4), 4 - 09 Ekim 2015

Katılımcı

Malaga-İspanya

2014

2014

22. Ulusal Biyoloji Kongresi

Davetli Konuşmacı

Eskişehir-Türkiye

2012

2012

ODTÜ 7. Ulusal Evrim Konferansı

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

Burslar

2010 - 2010

2010 - 2010

YÖK Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursu

YÖK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 187

h-indeksi (WOS): 9

Jüri Üyelikleri

Mayıs-2021

Mayıs 2021

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Eylül-2020

Eylül 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Hacettepe Üniversitesi

Eylül-2020

Eylül 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Ege Üniversitesi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Evrimsel Biyoinformatik Araştırma Grubu

http://evobioreg.cumhuriyet.edu.tr/

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Turkey