Education Information

Education Information

 • 2001 - 2006 Doctorate

  Azerbaycan Bilimler Akademisi, İ.Nesimi Adına Dilçilik Enstitüsü, Filoloji, Azerbaijan

 • 1979 - 1984 Undergraduate

  Azerbaycan Diller Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü, Azerbaijan

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  İNGİLİS DİLİNDE FELİ FRAZEOLOJİ BİRLEŞMELER VE ONLARIN AZERBAYCAN DİLİNDE İFADESİ

  Azerbaycan Bilimler Akademisi, İ.Nesimi Adına Dilçilik Enstitüsü

Foreign Languages

 • C1 Advanced Russian