Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

USING ROLE PLAYING IN ORAL EXPRESSION SKILLS COURSE: VIEWS OF PROSPECTIVE EFL TEACHERS

IOJET, cilt.7, sa.4, ss.1389-1408, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opinions of EFL students regarding autonomous learning in language teaching

Journal of Language and Linguistic Studies, cilt.16, sa.2, ss.521-536, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

English Teachers’ Expectations and Perceptions of Support for English Teaching

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.811-838, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ngilizce Dil Öğreniminde İçerik Temelli Öğretim Yaklaşımı: Bir EylemAraştırması

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.406-428, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF ENGLISH LANGUAGE LEARNING DIFFICULTIES SCALE

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.13, sa.3, ss.411-429, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İngilizce Dil Öğreniminde Motivasyon Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.1, sa.54, ss.21-37, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE MOTİVASYON ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.1, ss.21-37, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İngilizce Dil Öğreniminde Güçlükler Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.13, sa.3, ss.411-429, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ingilizce dil öğretiminde güçlükler ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması

Eğitimde kuram ve uygulama, cilt.13, sa.3, ss.411-429, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

Turkish Studies, cilt.11, sa.3, ss.2261-2272, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İngilizce dil öğreniminde motivasyon

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, sa.57, ss.361-371, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İNGİLİZCE DİL ÖĞRETİMİNDE MOTİVASYON

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, sa.57, ss.361-371, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İngilizce dil öğreniminde güçlükler

Turkish Studies- İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.11, sa.3, ss.2261-2272, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Difficulties of Learning English: The view of Immigrant Students in USA

Vith International Eurasian EducationalResearch Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019

DİL ÖĞRENİMİNDE OTONOM ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİNÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi / 27 - 30 Nisan 2018 Nevşehir, 27 - 30 Nisan 2018

The University Student s Motivation Level on Learning English

10th International Congress on Social Sciences, 23 - 24 Eylül 2016

Universty students level of motivation in English languages learning

ICSS 10 10th International Congress on Social Sciences, Madrid, İspanya, 23 - 24 Eylül 2016, cilt.2

The Universty students motivation level on learning English

ICSS 10 10th International Congress on Social Sciences, 23-24 September 2016, Madrid, İspanya, Madrid, İspanya, 23 - 24 Eylül 2016

İngilizce dil öğreniminde Motivasyona İlişkin Öğrenci Görüşleri

1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 28 - 30 Mayıs 2015

varied musical experiences and collage students open mindedness in Turkey and the United States

SMERS Suncost music education research symposium, Tama, Japonya, 4 - 07 Temmuz 2015, cilt.1, ss.25

Kitap & Kitap Bölümleri