Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 1997 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

 • 1994 - 1997 Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

 • 1989 - 1994 Doç.Dr.

  Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Matematik Fakültesi, Matematik

 • 1984 - 1989 Yrd.Doç.Dr.

  Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Matematik Fakültesi, Matematik

 • 1979 - 1981 Araştırma Görevlisi

  Azerbaycan Devlet Üniversitesi, Matematik Fakültesi, Matematik

Yönetimsel Görevler

 • 2013 - Devam Ediyor Dekan

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi

 • 1997 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

 • 2002 - 2005 Enstitü Müdürü

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalı

Verdiği Dersler

 • Lisans Reel Analiz - II

 • Yüksek Lisans İleri Reel Analiz-I

 • Lisans Matematik Tarihi

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Mesleki İngilizce I

 • Doktora Seminer Dersi

 • Doktora Lineer Operatörler Teorisi

 • Lisans Diferansiyel Denklemler

 • Lisans Matematik Tarihi

 • Lisans Reel Analiz - I

 • Lisans Reel Analiz - I

 • Lisans Reel Analiz - II

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Doktora Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Bitirme Ödevi/Tezi

 • Lisans Diferansiyel Denklemler

 • Lisans Diferansiyel Denklemler

 • Lisans Genel Matematik - I

 • Lisans Matematik Tarihi

 • Lisans Mesleki İngilizce I

 • Doktora Tam Fonksiyonlar Teorisi I

 • Lisans Mesleki İngilizce II

 • Yüksek Lisans İleri Reel Analiz-II

 • Lisans Mesleki İngilizce II

 • Lisans Diferansiyel Denklemler - I

 • Lisans Diferansiyel Geometri - II

 • Lisans Diferansiyel Geometri - I

 • Lisans Diferansiyel Geometri - I

 • Lisans Diferansiyel Geometri - II

 • Lisans Analiz - II

 • Lisans Analiz - I

 • Lisans Analiz - IV

 • Lisans Diferansiyel Denklemler - II

 • Lisans Analiz - IV

 • Lisans Diferansiyel Denklemler II

 • Lisans Mühendislik Matematiği

 • Lisans Yöneyler ve Dizeyler

 • Lisans Analiz - II

 • Lisans Diferansiyel Denklemler

 • Lisans Diferansiyel Denklemler I

 • Lisans Geometri

 • Lisans Diferansiyel Denklemler - I

 • Lisans Analiz - I

 • Lisans Mühendislik Matematiği

 • Lisans Reel Analiz

 • Lisans Yüksek Matematik

 • Lisans Yöneyler ve Dizeyler

 • Lisans Diferansiyel Denklemler

 • Lisans Analiz - III

 • Lisans Matematik Tarihi

 • Lisans Matematik Tarihi

 • Lisans Reel Analiz

 • Lisans Analiz III

 • Lisans Analiz IV

 • Lisans Analitik Geometri II

 • Lisans Analiz I

 • Lisans Genel Metamatik

 • Ön Lisans Matematik

 • Lisans Diferansiyel Denklemler - II

 • Lisans Analiz II

 • Lisans Diferansiyel Denk.

 • Lisans Diferansiyel Geo. I

Yönetilen Tezler