Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On the Spectrum of the Pencil of Second Order Differential Operators with Periodic Coefficients on the Semi-axis

Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan, cilt.40, ss.359-374, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On the spectrum of the bundle of second order differential operators with almost periodic coefficients

International Journal of Pure and Applied Mathematics, cilt.26, ss.195-204, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hemen hemen Periyodik Katsayılı İkinci Mertebeden Diferansiyel Denklemin Floquet Çözümleri Üzerine

31.Ulusal Matematik Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2018, ss.94-95

On the Floquet solutions of the Shrödinger equation with uniform almost-periodic coefficient.

International Conference dedicated to Hamlet Isaxanli’s 70th anniversary, Baku, Azerbaycan, 21 - 24 Mayıs 2018, ss.150

On the Floquet solutions of the differential equation with almost-periodic coefficients when characteristic polynomial has multiple roots

Matematiğin Bilimsel ve Uygulamalı Problemleri, Uluslararası Bilimsel Konferans, Sumgayıt, Azerbaycan, 25 - 26 Mayıs 2017, ss.45-49

Operatör Katsayılı Hill Denkleminin Özel Çözümleri Üzerine

8. Ankara Matematik Günleri, Ankara, Türkiye, 13 - 14 Haziran 2013, ss.63

On The spectrum of the bundle of second order diffrential operators with periodic coefficients on the half-axis

International conference on actual problems of mathematics and informatics dedicated to the 90-th anniversary of Haydar Aliyev, Baku, Azerbaycan, 29 - 31 Mayıs 2013, ss.88

On the solution of the differential equation with a periodic operator function

I. International Scientific Conference on Young Researchers Dedicated to the 90-th anniversary of Haydar Aliyev, Baku, Azerbaycan, 25 - 26 Nisan 2013, ss.293-294

Özel potensiyele sahip Sturm-Liouville denkleminin temel çözümleri sistemi üzerine

5. Ankara Matematik Günleri, Ankara, Türkiye, 3 - 04 Haziran 2010, ss.60

Yarı doğru spektrumlu almost periyodik Schrödinger operatörü

XX Ulusal Matematik Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2007, ss.43

On the spectrum of the bundle of ordinary differential operators with almost periodic coefficients

International conference on mathematics and mechanics devoted to the 50-th anniversary from birthday of member of the correspondent of NASA, professor I.T.Mamedov, Baku, Azerbaycan, 20 - 22 Nisan 2005

On the spectrum of the bundle of high order differential operators with almost periodic coefficients

International Workshop On Analysis and its applications, Baku, Azerbaycan, 26 Ağustos - 30 Nisan 2004, ss.4

On a spectrum of a class of second order differential operators family with almost periodic coefficients

Fonksiyonel Analiz üzerine uluslararası konferans, Kiev, 15 - 17 Nisan 2001, ss.76-77