Öğr.Gör.

ERDOĞAN ÖNDER


Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu

Pazarlama ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Eğitim Bilgileri

1990 - 1990

1990 - 1990

Yüksek Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1992

1992

Yüksek Lisans

Sivasta Poşa Topluluğunun Aile Yapısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Araştırma Alanları

Sosyoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Toplumsal Yapı ve Değişme

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Pazarlama Ve Reklamcılık

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

Siyasal İletişim

Ön Lisans

Ön Lisans

İkna Edici İletişim

Ön Lisans

Ön Lisans

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Beden Dili

Ön Lisans

Ön Lisans

Sosyal Medya Yönetimi

Ön Lisans

Ön Lisans

Okul Öncesi Eğitimine Giriş

Ön Lisans

Ön Lisans

Kriz Dönemlerinde Halkla İlişkiler

Ön Lisans

Ön Lisans

Davranış Bilimleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Psikolojiye Giriş

Ön Lisans

Ön Lisans

Kriz ve Stres Yönetimi

Ön Lisans

Ön Lisans

Sosyolojiye Giriş

Lisans

Lisans

Felsefeye Giriş

Lisans

Lisans

Sosyal Psikoloji

Ön Lisans

Ön Lisans

Siyaset Bilimine Giriş

Ön Lisans

Ön Lisans

Genel İletişim

Ön Lisans

Ön Lisans

Siyaset Bilimi

Lisans

Lisans

Sosyal Psikoloji

Ön Lisans

Ön Lisans

Sosyal Medya Okuryazarlığı

Ön Lisans

Ön Lisans

Genel İletişim

Lisans

Lisans

Siyaset Bilimine Giriş

Lisans

Lisans

Psikolojiye Giriş

Lisans

Lisans

Siyaset Bilimine Giriş

Lisans

Lisans

Etkili İletişim

Ön Lisans

Ön Lisans

Hİ de Metin Yazarlığı

Ön Lisans

Ön Lisans

Örgütlerde İletişim

Lisans

Lisans

Siyaset Bilimine Giriş

Lisans

Lisans

Psikolojiye Giriş

Ön Lisans

Ön Lisans

Pazarlama İlkeleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Genel İletişim

Ön Lisans

Ön Lisans

Çalışma Psikolojisi

Ön Lisans

Ön Lisans

Davranış Bilimleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Reklamcılık ve Tanıtım

Ön Lisans

Ön Lisans

Davranış Bilimleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Ön Lisans

Ön Lisans

Davranış Bilimleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Ön Lisans

Ön Lisans

İnsan Kaynakları Yönetimi

Ön Lisans

Ön Lisans

İnsan Kaynakları Yönetimi

Ön Lisans

Ön Lisans

Davranış Bilimleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Genel Ve Teknik İletişim

Ön Lisans

Ön Lisans

Davranış Bilimleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Genel ve Teknik İletişim

Ön Lisans

Ön Lisans

Davranış Bilimleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Davranış Bilimleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Davranış Bilimleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Tüketici Davranışları

Ön Lisans

Ön Lisans

Protokol Bilgisi

Ön Lisans

Ön Lisans

Tüketici Davranışları

Ön Lisans

Ön Lisans

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Ön Lisans

Ön Lisans

Protokol Bilgisi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2001

2001

FOLKLOR SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN SİVAS HALAYLARI

Önder E.

Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi , sa.10, ss.81-105, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2000

2000

Sivas Halayları

Önder E.

Revak Dergisi, cilt.2000, ss.188-195, 2000 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

2000

2000

Kayseri'de Mandacı Romanları Ya Da "Haymatlos"lar

Önder E.

Türk Yurdu, cilt.20, sa.151, ss.50-57, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

1999

1999

Kayseri'de Marjinal Bir Grup: Çingeneler

Önder E.

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.22, ss.261-288, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

1999

1999

Bir Alt Kimlik Örneği Olarak Poşalar

Önder E.

Türk Yurdu, cilt.19, sa.145, ss.38-49, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

1997

1997

Yaşanmış Bir Hazin Olay ve Bir Ağıt

Önder E.

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, sa.238, ss.31-32, 1997 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

1992

1992

Türkiye'de Eğitim Sisteminin Zaafları

Önder E.

Türk Yurdu, cilt.12, sa.61, ss.42-44, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2000

2000

Marjinal Gruplarda Bütünleşme Sorunları

Önder E.

III. ULUSAL SOSYOLOJİ KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2000, ss.84-85 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri