Education Information

Education Information

 • 2018 - 2020 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Computer Technologıes, Turkey

 • 2007 - 2010 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim , Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Kafkas University, Instıtute Of Socıal Scıences, İlköğretim , Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Educatıon, İlköğretim , Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Sosyal bilgiler öğretimine yönelik geliştirilen bilgisayar yazılımının akademik başarı ve tutuma etkisi

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim

 • 2006 Postgraduate

  Sosyal bilgiler fiziki coğrafya konuları öğretiminde araç-gereç kullanımının öğrencilerin başarı düzeylerine etkisi (Kars ili örneği)

  Kafkas University, Instıtute Of Socıal Scıences, İlköğretim

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2017KOSGEB - Girişimcilik Eğitimi

  Entrepreneurship , KOSGEB

 • 2013Yaratıcı Drama

  Vocational Training , Naature Academy

 • 2013Veritabanı Uzmanlığı

  IT , Naature Academy

 • 2012Grafik ve Animasyon

  IT , Naature Academy

 • 2012Internet Programlama

  IT , Naature Academy

 • 2009Microsoft .NET, C# Yazılım Uzmanlığı, ASP.NET, SQL Server 2008

  IT , Amaç Yazılım