Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Secondary School Students’ Awareness of Environmental Education Concepts

Review of International Geographical Education Online, cilt.10, ss.445-466, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgi Yeterliliklerinin İncelenmesi

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.187-198, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE İNTERAKTİF İNFOGRAFİK KULLANIMININ ETKİLİLİĞİ

Zeitschrift für die Welt der Türken, cilt.10, ss.218-231, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Social Problems in Turkish Social Studies Coursebooks and Workbooks

Universal Journal of Educational Research, cilt.4, ss.856-867, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

An Analysis of Social Studies Teachers Perception Levels Regarding Web Pedagogical Content Knowledge

International Education Studies, cilt.9, ss.108-123, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumları ile Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.8, ss.178-193, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Kullanım Profillerinin Belirlenmesi

Journal of Turkish Studies, cilt.11, ss.2387, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

T C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Zeitschrift für die Welt der Türken, cilt.7, ss.233-254, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Dersi Vatandaşlık Konularının Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Akademik Başarıya Etkisi

e-International Journal of Educational Research, cilt.6, ss.86-101, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Kavram Yanılgılarını Giderme Üzerine Etkisi

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.9, ss.157-172, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretimine Yönelik Geliştirilen Bilgisayar Yazılımının Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.1-23, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çevrimiçi Haritaların Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi

Journal of Turkish Studies, cilt.10, ss.1621, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Ders Sunumu Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.223-238, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnteraktif Harita Sınavlarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.264-274, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Teknoloji Boyutu

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.314-340, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim Sürecinde Öğrencileri Aktif Kılan Etkinlikler ve Etkinliklere Dayalı Coğrafya Öğretimi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.181-196, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Animasyonlarla Değerler Eğitiminin Etkililiği

The 3nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, Ankara, Türkiye, 10 - 11 Aralık 2020, ss.1

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ- 4 (ICOESS-2020), Muğla, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2020, cilt.1, ss.115-116

Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Teknoloji Boyutlarının Karşılaştırılması: 2005-2017

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2017

Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Geçen Anahtar Kelimelere İlişkin Bir İçerik Analizi

IFWT - I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.7-8

Hayat Bilgisi Öğretiminde Etkileşimli Eğitim Yazılımı Kullanımının Etkililiği

XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016

Sosyal Bilgiler Öğretiminde İnteraktif İnfografik Kullanımının Etkililiği

2. International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET, Antalya, Türkiye, 5 - 06 Şubat 2016

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çevrimiçi Harita Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Aksaray, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2013, ss.215

Bir İnternet Sitesi Tasarımı Görme Engelli Öğrencilerde Fare Kullanabilmeli

International Educational Technology Conference, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Dijital Harita Uygulamaları

Bilginin Görsel İfadesi Haritalar, Koç Hakan, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.1, 2021

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Bilgi Görselleştirme ve Web 2.0 Araçları

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar IV, Prof. Dr. Refik Turan,Prof. Dr. Hakan Akdağ, Editör, Pegem, Ankara, ss.153-172, 2020

Sosyal Bilimlerde Uzaktan Eğitimin Web 2.0 Teknolojileri Açısından Analizi: Dijital içerik üretme ve yayınlama araçları

Sosyal Bilimlere Uzaktan Eğitimde Bakış, Erol Koçoğlu, Editör, Pegem, Ankara, ss.219-238, 2020

Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Dijital Okuryazarlık Boyutu

Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II (Cilt 2), Zahal Onur,Koca Şehriban,Baş Kenan, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.137-158, 2020 Creative Commons License

Clarence Edward Beeby

Dünya Eğitimine Yön Verenler - I, Prof. Dr. Mustafa Safran, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.69-85, 2019

Dijital Okuryazarlık

Sosyal Bilgilerde Beceri Eğitimi, Bülent AKSOY,Bülent AKBABA,Bahadır KILCAN, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.67-89, 2019

Tarihi Süreç İçerisinde Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi

Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi, Erol Koçoğlu,Özkan Akman, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.11-34, 2019

Dört Harika Kaynak

İlkokul ve Ortaokullarda Sosyal Bilgiler Eğitimi, Demir Selçuk Beşir ve Öztürk Filiz Zayimoğlu, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.430-460, 2018

Masallar ile Sosyal Bilgiler Öğretimi

Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri, Halil Tokcan, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.237-259, 2016

Tarihsel Araştırma

Eğitim Araştırmaları Nicel Nitel ve Karma Yaklaşımlar, Selçuk Beşir Demir, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.409-426, 2014

Sosyal Bilgiler Öğretiminde İnteraktif Ortam ve Bilgisayar Kullanımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Sever Ramazan,Koçoğlu Erol, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.105-130, 2013

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılabilecek Bilgisayar Yazılımları

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar II, Turan Refik,Sünbül Ali Murat,Akdağ Hakan, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.203-216, 2011

Birleştirilmiş Sınıflarda Sosyal Bilgiler Öğretimi

Teoriden Pratiğe Birleştirilmiş Sınıf Uygulamaları, Dilci Tuncay, Editör, Pegem A Yayıncılık, İstanbul, ss.113-130, 2011

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğretim Materyalleri ve Teknolojileri

Sosyal Bilgiler Öğretimi, Safran Mustafa, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.226-241, 2009

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı ve Bilgisayar Tabanlı Materyal Geliştirme

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar I, Refik Turan,Ali Murat Sünbül,Hakan Akdağ, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.388-413, 2009

İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Dünyada Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme

Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Bahri ATA, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.311-340, 2008