Res. Asst.

EREN YÜCEL


Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi Abd

Research Areas

Education in Natural Sciences, Teacher Training

Academic Titles / Tasks

2013 - Continues

2013 - Continues

Research Assistant

Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması - I

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması - I

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması - II

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Disiplinler Arası Bir Doğa Eğitimi Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Duyuşsal Özelliklerine ve Çevre Bilinçlerine Etkisi

BULDUR S. , BURSAL M. , YÜCEL E. , YALÇIN ERİK N.

İnsan ve ToplumBilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.5, pp.284-303, 2018 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Development of Chemistry Laboratory Anxiety Scale for University Students

KURBANOĞLU N. İ. , YÜCEL E.

The Online Journal of Counseling and Education, 2015 (Other Refereed National Journals)


Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1