Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

NEONATAL CASE WITH PANHYPOPITUITARISM RELATED TOCONGENITAL ARACHNOID CYST

3. Ulusal Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri, Türkiye, 9 - 11 Mart 2017

NEWBORN WITH EXTENSIVE MONGOLIAN SPOTS: A CASEREPORT

3. Ulusal Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri, Türkiye, 9 - 11 Mart 2017