General Information

Institutional Information

Unit
Edebiyat Fakültesi
Department
Sosyoloji Bölümü
Program
Toplumsal Yapı ve Değişme

Contact