Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Yaşlı Bireylerde Sanal Ortam Yalnızlığı, İnternet Bağımlılığı ve Yaşam Doyumu

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, vol.13, no.1, pp.27-35, 2020 (Other Refereed National Journals)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK BİLGİ VE ALGI DÜZEYLERİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.2, 2020 (Other Refereed National Journals)

Yaşam Kalitesinin Yalnızlık Üzerindeki Etkisi: Antalya 60 Tazelenme Üniversitesi Örneği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.43, no.2, pp.193-210, 2019 (Other Refereed National Journals)

Characteristics of Some Turkish Lignites and Potential of Using in Agricultural Sector

European Journal of Engineering and Natural Sciences, vol.3, no.2, pp.42-45, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Çilhoroz (Çayırlı-Erzincan) Kömürlerinin Paleo-Çökelim Ortamı ve Kömürleşme Süreci Özellikleri

Mühendislik ve Yer Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.11-29, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Malnütrisyon Sıklığı

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.2, pp.339-348, 2017 (Other Refereed National Journals)

KÜRESEL ISINMA VE KÜRESEL ISINMANIN YAŞLILAR ÜSTÜNDEKİ ETKİSİ

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.1, pp.203-218, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küresel Isınma ve Küresel Isınmanın Yaşlılar Üstündeki Etkisi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.21, pp.159-174, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yaşlıların Geronteknolojik Ürünleri Kabule Yönelik Tutumları

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, vol.9, no.2, pp.1-19, 2016 (Other Refereed National Journals)

KOZAN DÜZAĞAÇ ADANA CİVARINDAKİ BİTÜMLÜ ŞEYLLERİN ORGANİK FASİYES ÖZELLİKLERİ VE HİDROKARBON KAYNAK KAYA POTANSİYELLERİ

Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.3, no.3, pp.25-36, 2015 (Other Refereed National Journals)

Düzağaç Kozan Adana Bölgesindeki Bitümlü ŞeyllerinHümik Asit Özellikleri

Türkiye Jeoloji Bülteni, vol.58, no.3, pp.61-74, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hümik Asit Ve Hümik Asit Kaynaklarının Jeolojik ve Ekonomik Önemi

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.36, no.1, pp.28-51, 2015 (Other Refereed National Journals)

Tersiyer yaşlı Artova ve Zile kömürlerinin Tokat organik jeokimyasal özellikleri ve hidrokarbon türetim potansiyelleri

Hacettepe Üniversitesi, Yerbilimleri Dergisi, vol.31, no.3, pp.169-190, 2010 (Other Refereed National Journals) identifier

İğdeli Gemerek Sivas Lokalitesi Erken Pliyosen Fauna İstifinin Rodentia Ve Lagomorpha Mammalia Fosilleri Biyokronolojik Ve Paleobiyocoğrafik Anlamları.

Cumhuriyet üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.31, no.1, pp.1-29, 2010 (National Refreed University Journal)

Ulaş Sivas Kuzeyindeki Tersiyer Yaşlı Birimlerin Petrol Kaynak Kaya ve Organik Fasiyes Özellikleri

C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri-A Yerbilimleri, vol.20, no.1, pp.38-51, 2003 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Ulaş Sivas Kuzeyindeki Tersiyer Yaşlı Birimlerin Petrol Ana Kaya ve Organik Fasiyes Özellikleri

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri, vol.20, no.1, pp.38-51, 2003 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019 Yılı Sivas İli ve İlçelerinde Pliyosen ve Pleyistosen Dönem Yüzey Araştırması

42. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Denizli, Turkey, 23 May 2022, vol.1, pp.245-254

Sivas’ın Paleolitik Kültürleri

Sivas Kongresinin 100. Yılında Her Yönünyle Sivas Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Turkey, 25 - 27 April 2019, vol.3, pp.7-18

Türkiye’de Yaşlı Bireylerde Düşme

6. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Sempozyumu-Asos Congress, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019

Sivas Paleolitik Kültürleri

VII. Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 25 October 2019, pp.5

Sivas'ın Paleolitik Kültürleri

Sivas Kongresi'nin 100. Yılında Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Turkey, 25 - 27 April 2019, vol.3, pp.7-18

2017 Yılı Sivas İli ve İlçelerinde Pliyosen ve Pleyistosen Dönem Yüzey Araştırması

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Turkey, 7 - 11 May 2018, vol.36, pp.267-274

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞI TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

10.Ulusal Yaşlılık Kongresi: Yaşlı Bakımı, Denizli, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.35-36

2017 Yılı Sivas İli ve İlçelerinde Pliyosen ve Pleistosen Dönem Yüzey Araştırması

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2018, vol.1, pp.267-274

Yaşlılıkta Beslenme Ve Hastalık İlişkisi

8 International Social And Applied Gerontology Symposium, Antalya, Turkey, 22 - 23 October 2018

2016 Yılı Sivas İli Piliyosen ve Pleistosen Dönem Yüzey Araştırması

39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.35, pp.189-202

The importance of anthropometry and ergonomics in elderly designs

6. International Congress on current debates in social sciences, İstanbul, Turkey, 14 - 16 December 2017, vol.1, pp.467

Eco-Frıendly Fertılızer Characterıstıcs Of Some Turkısh Lıgnıtes And Potentıal Of Usıng In Agrıcultural Sector

The 3rd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), 19 - 23 October 2017

İç Anadolu, Akdeniz Ve Karadeniz Bölgeleri Yaşlılarının Obezite Referans Değerleri

II.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.1134-1135 Sustainable Development

ARGUVAN - PARÇİKAN (MALATYA, TÜRKİYE) KÖMÜRLERİNİN POTANSİYEL ÇEVRESEL ETKİLERİ

Uluslararası Katılımlı Çukurova Üniv. 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 3 - 06 May 2017

YAŞLILARIN GERONTEKNOLOJİK ÜRÜNLERİ KABULE YÖNELİK TUTUMLARI

22. ULUSAL ERGONOMİ KONGRESİ, Denizli, Turkey, 6 - 08 October 2016, vol.1, pp.63-64

Türkiye de 2007 Sonrası Yaşlılık Politikalarındaki Gelişmeler

8. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Denizli, Turkey, 16 - 18 April 2015, vol.1, pp.229-234

Yaşlilik Ve Yoksulluk Sivas İli Örneği

8. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Denizli, Turkey, 16 - 18 April 2015, vol.1, pp.266-274 Sustainable Development

Fulvic and humic acid substances and potential raw material of some Tertiary Turkish coals from Anatolia Turkey

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, Prag, Czech Republic, 7 - 11 September 2015, vol.1, pp.459 Sustainable Development

İleri yaş Bireylerde Obezite durumunun Belirlenmesi Sivas İli Örneği

Küresel Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizmi Buluşması, Ankara, Turkey, 30 September - 01 October 2013 Sustainable Development

Kangal Sivas Kömürlerinin Organik Petrografik Özellikleri

62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 13 - 17 April 2009, vol.2, pp.354-355

Ulaş Sivas Kuzeyindeki Tersiyer Yaşlı Birimlerin Petrol Ana Kaya ve Organik Fasiyes Özellikleri

60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 16 - 22 April 2007, vol.1, pp.560-561 Sustainable Development

Books & Book Chapters

İNSANOĞLUNUN KÖMÜRLE TANIŞMASI VE KÖMÜRÜN ETKİLERİ

in: KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMALAR, Dr. Mehmet GÜLER K. Hakan DERİN, Editor, İKSAD, Ankara, pp.153-182, 2019

THE IMPORTANCE OF ANTHROPOMETRY AND ERGONOMICSIN IN ELDERLY DESIGNS

in: CURRENT DEBATES IN SOCIOLOGY ANTHROPOLOGY, Aslan Ş. Cinemre C., Editor, Ijopec publication, Londrina, pp.425-436, 2017

Yaşlılara Yönelik Tasarımlarda Antropometrinin ve Ergonuminin Önemi

in: CURRENT DEBATES IN SOCIOLOGY ANTHROPOLOGY, Şükrü Aslan -Cihan Cinemre, Editor, IJOPEC Publication Limited, İstanbul, pp.425-436, 2017

Yaşlı Bireylere Yönelik Medikal Aaparat Tasarımı

in: Yaşlılık Disiplinlerarası Yaklaşım Sorunlar Çözümler, Prof.Dr.Velittin Kalınkara, Editor, Nobel, Ankara, pp.541-562, 2016