Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019 Yılı Sivas İli ve İlçelerinde Pliyosen ve Pleyistosen Dönem Yüzey Araştırması

42. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Denizli, Turkey, 23 May 2022, vol.1, pp.245-254

Sivas’ın Paleolitik Kültürleri

Sivas Kongresinin 100. Yılında Her Yönünyle Sivas Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Turkey, 25 - 27 April 2019, vol.3, pp.7-18

Türkiye’de Yaşlı Bireylerde Düşme

6. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Sempozyumu-Asos Congress, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019

Sivas Paleolitik Kültürleri

VII. Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 25 October 2019, pp.5

Sivas'ın Paleolitik Kültürleri

Sivas Kongresi'nin 100. Yılında Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Turkey, 25 - 27 April 2019, vol.3, pp.7-18

2017 Yılı Sivas İli ve İlçelerinde Pliyosen ve Pleyistosen Dönem Yüzey Araştırması

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Turkey, 7 - 11 May 2018, vol.36, pp.267-274

2017 Yılı Sivas İli ve İlçelerinde Pliyosen ve Pleistosen Dönem Yüzey Araştırması

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2018, vol.1, pp.267-274

Yaşlılıkta Beslenme Ve Hastalık İlişkisi

8 International Social And Applied Gerontology Symposium, Antalya, Turkey, 22 - 23 October 2018

2016 Yılı Sivas İli Piliyosen ve Pleistosen Dönem Yüzey Araştırması

39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.35, pp.189-202

The importance of anthropometry and ergonomics in elderly designs

6. International Congress on current debates in social sciences, İstanbul, Turkey, 14 - 16 December 2017, vol.1, pp.467

Eco-Frıendly Fertılızer Characterıstıcs Of Some Turkısh Lıgnıtes And Potentıal Of Usıng In Agrıcultural Sector

The 3rd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), 19 - 23 October 2017

ARGUVAN - PARÇİKAN (MALATYA, TÜRKİYE) KÖMÜRLERİNİN POTANSİYEL ÇEVRESEL ETKİLERİ

Uluslararası Katılımlı Çukurova Üniv. 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 3 - 06 May 2017

YAŞLILARIN GERONTEKNOLOJİK ÜRÜNLERİ KABULE YÖNELİK TUTUMLARI

22. ULUSAL ERGONOMİ KONGRESİ, Denizli, Turkey, 6 - 08 October 2016, vol.1, pp.63-64

Türkiye de 2007 Sonrası Yaşlılık Politikalarındaki Gelişmeler

8. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Denizli, Turkey, 16 - 18 April 2015, vol.1, pp.229-234

Yaşlilik Ve Yoksulluk Sivas İli Örneği

8. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Denizli, Turkey, 16 - 18 April 2015, vol.1, pp.266-274 Sustainable Development

Fulvic and humic acid substances and potential raw material of some Tertiary Turkish coals from Anatolia Turkey

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, Prag, Czech Republic, 7 - 11 September 2015, vol.1, pp.459 Sustainable Development

İleri yaş Bireylerde Obezite durumunun Belirlenmesi Sivas İli Örneği

Küresel Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizmi Buluşması, Ankara, Turkey, 30 September - 01 October 2013 Sustainable Development

Kangal Sivas Kömürlerinin Organik Petrografik Özellikleri

62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 13 - 17 April 2009, vol.2, pp.354-355

Ulaş Sivas Kuzeyindeki Tersiyer Yaşlı Birimlerin Petrol Ana Kaya ve Organik Fasiyes Özellikleri

60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 16 - 22 April 2007, vol.1, pp.560-561 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2019 Yılı Sivas İli ve İlçelerinde Pliyosen ve Pleistosen Dönem Yüzey Araştırması

in: 2019-2020 Yılı Yüzey Araştırmaları, KESKİN CANDAŞ, Editor, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.245-254, 2022

İNSANOĞLUNUN KÖMÜRLE TANIŞMASI VE KÖMÜRÜN ETKİLERİ

in: KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMALAR, Dr. Mehmet GÜLER K. Hakan DERİN, Editor, İKSAD, Ankara, pp.153-182, 2019

THE IMPORTANCE OF ANTHROPOMETRY AND ERGONOMICSIN IN ELDERLY DESIGNS

in: CURRENT DEBATES IN SOCIOLOGY ANTHROPOLOGY, Aslan Ş. Cinemre C., Editor, Ijopec publication, Londrina, pp.425-436, 2017

Yaşlılara Yönelik Tasarımlarda Antropometrinin ve Ergonuminin Önemi

in: CURRENT DEBATES IN SOCIOLOGY ANTHROPOLOGY, Şükrü Aslan -Cihan Cinemre, Editor, IJOPEC Publication Limited, İstanbul, pp.425-436, 2017

Yaşlı Bireylere Yönelik Medikal Aaparat Tasarımı

in: Yaşlılık Disiplinlerarası Yaklaşım Sorunlar Çözümler, Prof.Dr.Velittin Kalınkara, Editor, Nobel, Ankara, pp.541-562, 2016