Lect. FARUK AY


Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü

Paleoantropoloji


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2000 - Continues

2000 - Continues

Lecturer

Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

2019 Yılı Sivas İli ve İlçelerinde Pliyosen ve Pleyistosen Dönem Yüzey Araştırması

AÇIKKOL A., ZENGİN KOŞAN O., AY F., BAYKARA İ., Gülseven B., Karagöz Y.

42. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Denizli, Turkey, 23 May 2022, vol.1, pp.245-254

2021

2021

65 Yaş Üstü Yetişkinlerin Düşme Durumlarının Değerlendirilmesi ve Evrensel Tasarım

ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK G., KILIÇ B., AKKAYA KOZAK D., AY F., BAHAR N. T.

11.ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ: Sağlıklı Yaşlanma, Erzurum, Turkey, 9 - 11 April 2021, pp.41

2019

2019

Sivas’ın Paleolitik Kültürleri

Açıkkol Yıldırım A., Baykara İ., Şahin S., Zengin Koşan O., Ay F., Acar S.

Sivas Kongresinin 100. Yılında Her Yönünyle Sivas Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Turkey, 25 - 27 April 2019, vol.3, pp.7-18

2019

2019

Türkiye’de Yaşlı Bireylerde Düşme

AKKAYA D., BAHAR N. T., AY F., ÇINAR Z., ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK G.

6. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Sempozyumu-Asos Congress, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019

2019

2019

Sivas Paleolitik Kültürleri

Açıkkol Yıldırım A., Baykara İ., Acar S., Ay F.

VII. Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 25 October 2019, pp.5

2019

2019

Sivas'ın Paleolitik Kültürleri

AÇIKKOL A., BAYKARA İ., ŞAHİN S., ZENGİN KOŞAN O., AY F., ACAR S.

Sivas Kongresi'nin 100. Yılında Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Turkey, 25 - 27 April 2019, vol.3, pp.7-18

2018

2018

2017 Yılı Sivas İli ve İlçelerinde Pliyosen ve Pleyistosen Dönem Yüzey Araştırması

Açıkkol Yıldırım A., Baykara İ., Zengin Koşan O., Şahin S., Acar S., Ay F., et al.

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Turkey, 7 - 11 May 2018, vol.36, pp.267-274

2019

2019

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞI TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

KALINKARA V., GÜNAY G., AYDINER BOYLU A., ŞAHİN H., AY F., ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK G., et al.

10.Ulusal Yaşlılık Kongresi: Yaşlı Bakımı, Denizli, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.35-36

2018

2018

2017 Yılı Sivas İli ve İlçelerinde Pliyosen ve Pleistosen Dönem Yüzey Araştırması

AÇIKKOL A., BAYKARA İ., ZENGİN KOŞAN O., ŞAHİN S., ACAR S., AY F., et al.

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2018, vol.1, pp.267-274

2018

2018

Yaşlılıkta Beslenme Ve Hastalık İlişkisi

ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK G., ÇINAR Z., AY F., AKOĞLU K.

8 International Social And Applied Gerontology Symposium, Antalya, Turkey, 22 - 23 October 2018

2018

2018

Türkiye’de Yaşlıların Antropometrik Referans Değerleri

ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK G., ÇINAR Z., AY F.

24 Ergonomi Kongresi, Erzurum, Turkey, 27 - 28 September 2018

2017

2017

2016 Yılı Sivas İli Piliyosen ve Pleistosen Dönem Yüzey Araştırması

Açıkkol Yıldırım A., Baykara İ., Engin A., Ay F., Kalın Ö.

39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.35, pp.189-202

2017

2017

The importance of anthropometry and ergonomics in elderly designs

ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK G., AY F., ACAR S.

6. International Congress on current debates in social sciences, İstanbul, Turkey, 14 - 16 December 2017, vol.1, pp.467

2017

2017

Eco-Frıendly Fertılızer Characterıstıcs Of Some Turkısh Lıgnıtes And Potentıal Of Usıng In Agrıcultural Sector

YALÇIN ERİK N., AY F.

The 3rd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), 19 - 23 October 2017

2017

2017

İç Anadolu, Akdeniz Ve Karadeniz Bölgeleri Yaşlılarının Obezite Referans Değerleri

ACAR S., ÇINAR Z., AY F., Dalkıran A., ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK G.

II.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.1134-1135 Sustainable Development

2017

2017

ARGUVAN - PARÇİKAN (MALATYA, TÜRKİYE) KÖMÜRLERİNİN POTANSİYEL ÇEVRESEL ETKİLERİ

YALÇIN ERİK N., AY F.

Uluslararası Katılımlı Çukurova Üniv. 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 3 - 06 May 2017

2016

2016

YAŞLILARIN GERONTEKNOLOJİK ÜRÜNLERİ KABULE YÖNELİK TUTUMLARI

KALINKARA V., ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK G., AY F.

22. ULUSAL ERGONOMİ KONGRESİ, Denizli, Turkey, 6 - 08 October 2016, vol.1, pp.63-64

2015

2015

Yaşlilik Ve Yoksulluk Sivas İli Örneği

ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK G., BAHADIR Z., AY F., Alan A., Sönmez G.

8. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Denizli, Turkey, 16 - 18 April 2015, vol.1, pp.266-274 Sustainable Development

2015

2015

Türkiye de 2007 Sonrası Yaşlılık Politikalarındaki Gelişmeler

ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK G., AY F., Akgül D., Alan A., Sönmez G.

8. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Denizli, Turkey, 16 - 18 April 2015, vol.1, pp.229-234

2015

2015

Fulvic and humic acid substances and potential raw material of some Tertiary Turkish coals from Anatolia Turkey

AY F., YALÇIN ERİK N.

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, Prag, Czech Republic, 7 - 11 September 2015, vol.1, pp.459 Sustainable Development

2013

2013

İleri yaş Bireylerde Obezite durumunun Belirlenmesi Sivas İli Örneği

Burcu A., Sönmez G., AY F., ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK G.

Küresel Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizmi Buluşması, Ankara, Turkey, 30 September - 01 October 2013 Sustainable Development

2010

2010

Tersiyer Yaşlı Zile Cansıztepe Tokat Türkiye Kömürlü Serisinin Organik Petrografik Ve Organik Jeokimyasal Özellikleri

YALÇIN ERİK N., AY F.

KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 45. Yıl Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 10 - 12 October 2010

2009

2009

Kangal Sivas Kömürlerinin Organik Petrografik Özellikleri

YALÇIN ERİK N., AY F., Toprak S.

62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 13 - 17 April 2009, vol.2, pp.354-355

2007

2007

Ulaş Sivas Kuzeyindeki Tersiyer Yaşlı Birimlerin Petrol Ana Kaya ve Organik Fasiyes Özellikleri

AY F., YALÇIN ERİK N.

60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 16 - 22 April 2007, vol.1, pp.560-561 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2023

2023

ERGONOMİ VE YAŞLILIK

ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK G., Kılıç B., AY F.

in: Geleceğin Yeni Sahipleri Yaşlılar, Akgül, A., Boyacıoğlu, N. E., Yiğiter, S., Editor, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yayınevi, İstanbul, pp.73-80, 2023

2022

2022

2019 Yılı Sivas İli ve İlçelerinde Pliyosen ve Pleistosen Dönem Yüzey Araştırması

AÇIKKOL A., ZENGİN KOŞAN O., AY F., BAYKARA İ., GÜLSEVEN B., KARAGÖZ Y.

in: 2019-2020 Yılı Yüzey Araştırmaları, KESKİN CANDAŞ, Editor, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.245-254, 2022

2022

2022

2019 YILI SİVAS İLİ VE İLÇELERİNDE PLİYOSEN VE PLEİSTOSEN DÖNEM YÜZEY ARAŞTIRMASI

AÇIKKOL A., ZENGİN KOŞAN O., AY F., BAYKARA İ., Gülseven B., KARAGÖZ Y.

in: 2019-2020 YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI, Candaş KESKİN, Editor, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, Ankara, pp.245-254, 2022

2021

2021

Jeoloji Tarihinde İklim, Küresel Isınma ve Etkileri

Ay F.

Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2021

2019

2019

İNSANOĞLUNUN KÖMÜRLE TANIŞMASI VE KÖMÜRÜN ETKİLERİ

AY F.

in: KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMALAR, Dr. Mehmet GÜLER K. Hakan DERİN, Editor, İKSAD, Ankara, pp.153-182, 2019

2017

2017

Yaşlılara Yönelik Tasarımlarda Antropometrinin ve Ergonuminin Önemi

Özgün Başıbüyük G., Ay F., Acar S.

in: CURRENT DEBATES IN SOCIOLOGY ANTHROPOLOGY, Şükrü Aslan -Cihan Cinemre, Editor, IJOPEC Publication Limited, İstanbul, pp.425-436, 2017

2017

2017

THE IMPORTANCE OF ANTHROPOMETRY AND ERGONOMICSIN IN ELDERLY DESIGNS

ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK G., AY F., ACAR S.

in: CURRENT DEBATES IN SOCIOLOGY ANTHROPOLOGY, Aslan Ş. Cinemre C., Editor, Ijopec publication, Londrina, pp.425-436, 2017

2016

2016

Yaşlı Bireylere Yönelik Medikal Aaparat Tasarımı

ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK G., AY F., Sönmez G.

in: Yaşlılık Disiplinlerarası Yaklaşım Sorunlar Çözümler, Prof.Dr.Velittin Kalınkara, Editor, Nobel, Ankara, pp.541-562, 2016

Supported Projects

2004 - 2025

2004 - 2025

Ulaş Sivas Kuzeyindeki Tersiyer Yaşlı Birimlerin Petrol Ana Kaya ve Organik Fasiyes ÖzellikleriSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

Ay F., Yalçın Erik N. (Executive)

2017 - 2019

2017 - 2019

Sivas İli Pliyosen ve Pleistosen Dönem Yüzey Araştırması (EDB-033)

Project Supported by Higher Education Institutions

Açıkkol Yıldırım A. (Executive), Ay F., Acar S.

Artistic Activity

August 2016

August 2016

Kurultu Antropometrik Kazısı

AY F.

May 2016

May 2016

Sivas ili ve İlçelerinde Pliyosen ve Pleistosen Dönem Yüzey araştırması

AY F.Citations

Total Citations (WOS): 43

h-index (WOS): 3