Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TÜRKİYE ŞEKERPANCARI ÜRETİMİNDE SİVAS İLİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Turkish Studies, vol.13, no.26, pp.593-621, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

PROBLEMS OF SUGAR BEET PRODUCERS IN SIVAS PROVINCE AND PROPOSALS FOR SOLUTIONS

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.38, pp.247-265, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Sivas İli’nde Şeker Pancarı Üreticilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), vol.38, pp.247-265, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

SİVAS İLİ’NDE ARICILIK FAALİYETLERİ

Elektronik Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi, vol.2, no.2, pp.1-16, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KPSS’ de Çıkmış Olan Coğrafya Alan Bilgisi Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi UCEK-, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019

Ortaöğretim Öğrencilerinin Harita Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

4th International Geography Symposium Uluslararası, Antalya, Turkey, 23 - 26 May 2016, vol.22, pp.179-198

Sivas İli ve Çevresinde Arıcılık Faaliyetleri

VII ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 January 2015, vol.2, pp.1-16