Education Information

Dissertations

  • 2022 Doctorate

    Algılanan süpervizör tarzları ile süpervizyon doyumu arasındaki ilişkide psikolojik danışma öz-yeterliğinin aracı rolü

    Karadeniz Technical University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, -

  • 2016 Postgraduate

    Psikolojik Danışman Adaylarında Psikolojik Danışma Öz-Yeterliği, Umut ve Kaygının Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisi

    Karadeniz Technical University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, -