Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

School Counsellors' Job Satisfaction: What is the Role of Counselling Self-Efficacy, Trait Anxiety and Cognitive Flexibility?

JOURNAL OF PSYCHOLOGISTS AND COUNSELLORS IN SCHOOLS, cilt.30, sa.2, ss.202-215, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yetişkin Eğitimcilerin Yetişkin Eğitimi İle İlgili Düşüncelerinin İncelenmesi

ULEAD VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016

Gençlerde Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak Bilişsel Esnekilk ve Bağlanma Stilleri

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015, ss.391