Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yetişkin Eğitimcilerin Yetişkin Eğitimi İle İlgili Düşüncelerinin İncelenmesi

ULEAD VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016

Gençlerde Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak Bilişsel Esnekilk ve Bağlanma Stilleri

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.391