Education Information

Education Information

  • 2000 - 2004 Doctorate

    Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey

Dissertations

  • 2004 Doctorate

    Potansiyel alan verileri yardımıyla kayaçlardaki kalıcı mıknatıslanma özelliğinin araştırılması.

    Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği (Yl) (Tezli)