Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Interpretation of aeromagnetic data of the Sivas Basin in the central eastern Turkey

TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, cilt.30, sa.1, ss.81-92, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Crustal thickness variations in the Eastern Mediterranean and southern Aegean region

MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, cilt.77, ss.190-197, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of the Galatian volcanic complex in the northern central Turkey using potential field data

PHYSICS OF THE EARTH AND PLANETARY INTERIORS, cilt.185, ss.36-43, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A tectonic interpretation of the Marmara Sea, NW Turkey from geophysical data

Earth, Planets and Space, cilt.60, sa.3, ss.169-177, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Identifying block rotations from remanent magnetization effect: Example from northern Central Turkey

EARTH PLANETS AND SPACE, cilt.59, sa.1, ss.33-38, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE CORRELATION OF B-VALUE IN THE EARTHQUKE FREQUENCY-MAGNITUDE DISTRIBUTION, HEAT FLOW AND GRAVITY DATA IN THE SIVAS BASIN, CENTRAL EASTERN TURKEY

Bitlis Eren University journal of science and technology, cilt.9, sa.1, ss.11-15, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Identifying of structural elements of building using Ground penetrating radar (GPR): A case study of the Cumhuriyet University, Turkey

Bitlis Eren University Journal of Science and Technology, cilt.7, sa.1, ss.22, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binasının Yer Radarı Yöntemi GPR ile hasarsız incelenmesi

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.77-85, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çameli Havzası Güneybatı Anadolu Türkiye ve çevresinin gravite anomalilerinin incelenmesi

Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi, sa.30, ss.19-30, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas İli Depremselliğinin Gutenberg-Richter magnitude-frekans ilişkisi ve Poisson modeli kullanarak incelenmesi

C.Ü. Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi, cilt.30, sa.2, ss.87-96, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Menderes Masif’i Tektonik Yapılarının (Batı Anadolu, Türkiye) Bouguer Gravite Analizi Kullanılarak İncelenmesi

C.Ü. Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi, cilt.30, sa.2, ss.71-86, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analitik sinyal yöntemlerinin manyetik model verileri üzerinde karşılaştırılması ve arazi örneği

İÜ. Müh.Fak. Yer Bilimleri Dergisi, cilt.18, sa.162, ss.151, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar