Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Associate Professor

  Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

 • 2013 - 2019 Associate Professor

  Nuh Naci Yazgan University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Publıc Admınıstratıon

 • 2009 - 2013 Research Assistant

 • 2006 - 2009 Research Assistant

  Kafkas University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Publıc Admınıstratıon

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Head of Department

  Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 • 2018 - 2019 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Nuh Naci Yazgan University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Publıc Admınıstratıon

 • 2018 - 2019 Fakülte Kurulu Üyesi

  Nuh Naci Yazgan University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Publıc Admınıstratıon

 • 2018 - 2019 BAP Scientific Commissioner

  Nuh Naci Yazgan University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Publıc Admınıstratıon

 • 2015 - 2019 Engelsiz Birimi Başkan Yardımcısı

  Nuh Naci Yazgan University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Publıc Admınıstratıon

 • 2014 - 2019 Erasmus Program Institutional Coordinator

  Nuh Naci Yazgan University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Publıc Admınıstratıon

 • 2016 - 2018 Birim Tanıtım ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu Üyesi

  Nuh Naci Yazgan University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Publıc Admınıstratıon

Courses

 • Postgraduate Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Postgraduate Türk Politik Kültürü

 • Undergraduate Siyaset Sosyolojisi

 • Undergraduate Anayasa Hukuku

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 • Postgraduate Türk Politik Kültürü

 • Undergraduate Türk Siyasal Hayatı

 • Undergraduate Türk Siyasal Hayatı

 • Undergraduate Siyasal Düşünceler Tarihi II

 • Undergraduate Çağdaş Siyasal Akımlar

 • Undergraduate Anayasa Hukuku

 • Undergraduate Siyasal Düşünceler Tarihi

 • Undergraduate Siyaset Bilimi II