Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksek Okulu, Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü

Verdiği Dersler

 • Ön Lisans Sigorta Hukuku

 • Ön Lisans Örnek Olay Analizi

 • Ön Lisans Hasar ve Reasürans Bilgileri

 • Ön Lisans sigortacılığa giriş

 • Ön Lisans Lojistikte Taşımacılık Yönetimi

 • Ön Lisans Sigortacılığa Giriş

 • Ön Lisans Sosyal Bilimlerde Yöntem

 • Ön Lisans Etkili İletişim ve Beden Dili

 • Ön Lisans Sunum ve Sunu Teknikleri

 • Ön Lisans Yerel Yönetimler

 • Ön Lisans Sunum ve Sunuş Teknikleri

 • Ön Lisans Hukukun Temel Kavramları

 • Ön Lisans Gümrük Mevzuatı

 • Ön Lisans Sunu Teknikleri

 • Ön Lisans Yönetim ve Organizasyon

 • Ön Lisans Genel Hukuk

 • Ön Lisans İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Ön Lisans Yönetim ve Organizasyon

 • Ön Lisans Protokol Bilgisi

 • Ön Lisans Banka Hukuku ve Mevzuaıt

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Ön Lisans Sunum ve Sunu Teknikleri

 • Ön Lisans Genel İletişim

 • Ön Lisans Girişimcilik

 • Ön Lisans Lojistik İlkeleri

 • Ön Lisans Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

 • Ön Lisans İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Ön Lisans Genel Hukuk

 • Ön Lisans Hukukun Temel Kavramları

 • Ön Lisans Girişimcilik

 • Ön Lisans Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

 • Ön Lisans Temel Hukuk

 • Ön Lisans Yerel Yönetimler

 • Ön Lisans Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri

 • Ön Lisans Anayasa Hukuku

 • Ön Lisans Yönlendirilmiş Çalışma

 • Ön Lisans Sorumluluk Sigortaları

 • Ön Lisans Yönlendirilmiş Çalışma I

 • Ön Lisans Uluslararası Finansal Kuruluşlar

 • Ön Lisans Kişisel Gelişim ve Liderlik

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Ön Lisans Türkiye Ekonomisi

 • Ön Lisans Yönetici Asistanlığı

 • Ön Lisans İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Ön Lisans Müşteri İlişkileri Yönetimi

 • Ön Lisans Ticaret Hukuku

 • Ön Lisans İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Ön Lisans Liderlik

 • Ön Lisans Devlet Bütçesi

 • Ön Lisans İş Hukuku

 • Ön Lisans Ticaret Hukuku

 • Ön Lisans İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Ön Lisans Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - II

 • Ön Lisans Vergi Hukuku

 • Ön Lisans Yönetim Organizasyon

 • Ön Lisans Maliye Politikası

 • Ön Lisans Vergi Hukuku

 • Ön Lisans Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I

 • Ön Lisans Sorumluluk Sigortaları

 • Ön Lisans Finansman ve Finansal Yatırım Araçları

 • Ön Lisans Yönlendirilmiş Çalışma

 • Ön Lisans Devlet Bütçesi

 • Ön Lisans Borçlar Hukuku

 • Ön Lisans Maliye Politikası

 • Ön Lisans Bütçe Uygulamaları

 • Ön Lisans Halkla İlişkiler