Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Undergraduate

  Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Turkey

 • 2018 - Continues Doctorate

  Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Turkey

 • 2011 - 2013 Postgraduate

  AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, EKONOMİ, YEREL YÖNETİMLER, Turkey

 • 2008 - 2011 Undergraduate

  Usak University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Publıc Admınıstratıon, Turkey

 • 2004 - 2006 Associate Degree

  Sivas Cumhuriyet University, Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksek Okulu, Divriği Myo, Turkey

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English