Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Associate Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 2017 - 2018 Associate Professor

  Afyon Kocatepe University, Faculty Of Educatıon, Department Of Mathematıcs And Scıence Teachıng

 • 2012 - 2017 Assistant Professor

  Afyon Kocatepe University, Faculty Of Educatıon, Department Of Mathematıcs And Scıence Teachıng

 • 2011 - 2012 Research Assistant PhD

  Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 2005 - 2011 Research Assistant

  Karadeniz Technical University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • 2004 - 2005 Research Assistant

  Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Erasmus Program Institutional Coordinator

  Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi

 • 2019 - Continues Fakülte Kurulu Üyesi

  Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi

 • 2019 - Continues Director of The Institution

  Sivas Cumhuriyet University

 • 2018 - Continues Head of Department

  Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi

Courses

 • Undergraduate Matematik Öğretimi - II

 • Undergraduate Analiz - II

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Postgraduate Geometrik Düşünme ve Geometri Öğretimi

 • Undergraduate Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

 • Postgraduate Seminer Dersi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Matematik Eğitiminde Nicel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Eğitimde Teknoloji Kullanımı

 • Undergraduate Matematik Öğretimi - I

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri

 • Undergraduate Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 • Undergraduate Bilgisayar Destekli MAtematik Öğretimi

 • Postgraduate Matematik Eğitiminde Öğrenme Teorileri

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Undergraduate Analiz - I

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate Matematik Tarihi