Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation into how 8th Grade Students Define Fractals

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.15, ss.825-836, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS’ SPECIALIZED CONTENT KNOWLEDGE RELATED TO DIVISION BY ZERO

Malaysian Online Journal of Educational Sciences (MOJES), cilt.7, ss.25-40, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Examination of Pre-service Teachers’xx Technological Pedagogical Content Knowledge and Beliefs Using Computer Technology in Mathematics Instruction

Issues in the Undergraduate Mathematics Preparation of School Teachers: The Journal, cilt.3, ss.1-13, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Pre-Service Teachers’ Pedagogical Content Knowledge Related to Division by Zero

INTERNATIONAL JOURNAL FOR MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING, cilt.19, ss.90-111, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Silindir ve Koniye Yönelik Kavram İmajlarının İncelenmesi

İlköğretim Online, cilt.17, ss.1033-1050, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

The effects of computer-aided design software on engineering students’ spatial visualisation skills

European Journal of Engineering Education, cilt.43, ss.296-308, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Matematik ve Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerininİspat Yapma Düzeylerinin İncelenmesi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.245-266, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının ÖğretimselAçıklamalara İlişkin Tercihleri: Sıfıra Bölme Konusu

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, cilt.8, ss.352-377, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effects of Computer AlgebraSystem on Undergraduate Students’Spatial Visualization Skills in a CalculusCourse

Malaysian Online Journal of Educational Technology, cilt.1, ss.54-69, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okulöncesi Öğrencilerinin Temel Becerileri: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.10, ss.49-72, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre Service Teachers Concept Images on Fractal Dimension

International Journal for Mathematics Teaching and Learning, cilt.17, ss.1-17, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Dörtgenlere Yönelik Tanımlama ve Sınıflamalarının İncelenmesi

Karaelmas Journal of Educational Sciences, cilt.4, ss.38-49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Dynamic Geometry Software and Physical Manipulatives on Pre Service Primary Teachers Van Hiele Levels and Spatial Abilities

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, cilt.6, ss.338-365, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokul Öğrencilerine Yönelik Temel Beceri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.105-131, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematiksel İspat Kavramına Pedagojik Bir Bakış Kuramsal Bir Çalışma

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.47-71, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Secondary School Students Misconceptions about Fractals

Journal of Education and Human Development, cilt.3, ss.241-250, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarındaki Değişim Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.373-394, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Integration of WebQuest in Social Studies Course and Motivation of Pre service Teachers

The Georgia Social Studies Journal, cilt.4, ss.20-31, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gender and WebQuests Design in The Pre service Social Studies Teacher Education

Dicle Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.248-260, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dörtgenlere Yönelik Kavram İmajlarının Değerlendirilmesi

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, cilt.4, ss.124-146, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Investigation of Secondary School Science and Mathematics Pre service Teachers Attitudes Towards Teaching Profession

Educational Research and Reviews, cilt.6, ss.489-496, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Programının Öğretmen Adaylarının Matematiğe Karşı Öz yeterlik Algılarına Etkisi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), cilt.4, ss.110-129, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematik Tarihinin Matematik Öğretiminde Kullanılması Karekök Hesaplamada Babil Metodu

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), cilt.3, ss.195-206, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On The Degree of Approximation to a Function Belonging to The Weighted Lp Class By N p q E1 Means

East Asian Math. J., cilt.20, ss.11-19, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ders İmecesi Modelinin Uygulamasından Yansımalar: Güçlükler ve Kazanımlar

4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, 26 - 28 Eylül 2019

Ortaokul Öğrencilerinin (FeTeMM) Alanlarına Yönelik İlgilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

International Congress on Science and Education, (ICSE2018), Afyon, Türkiye, 23 - 25 Mart 2018

Ortaokul Öğrencilerinin STEM’e Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi.

International Congress on Science and Education, Afyonkarahisar, Türkiye, 23 - 25 Mart 2018

Öğretmenlerin Fetemm Öğretimi Yönelimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi.

III. INES Education and Social Science Congress, Alanya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

Geometrik Düşünme Alışkanlıkları Bağlamında DokuzuncuSınıf Bir Matematik Ders Kitabının İncelenmesi

2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018), Muğla, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

Matematik Öğretmeni Adaylarının Fonksiyonların Tanım ve Görüntü Kümelerine Yönelik Anlamaları

2 nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018), Muğla, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Prizmalara Yönelik Kavram İmajlarının İncelenmesi

1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research, 3 - 05 Kasım 2017

AN EXAMINATION OF PROOF EVALUATION SKILLS OF PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS

8h International Conference on New Horizons in Education, 17 - 19 Temmuz 2017, ss.305

Examining Pre-Service Teachers’ Concept Images About Solids

26th International Conference on Educational Sciences, 20 - 23 Nisan 2017

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SIFIRA BÖLME KONUSUNA YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SİLİNDİRE YÖNELİK KAVRAM İMAJLARININ İNCELENMESİ

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016

Preservice Elementary Mathematics Teachers Concept Images for Sequences

International Conference on Education in Mathematics, Muğla, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.824-828

Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Bir İspatı Kabul Etme Kriterlerinin İncelenmesi

Türk Bilgisayar ve Matematik Sempozyumu-2, Adıyaman, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2015

İlkokul Öğrencilerine Yönelik Temel Beceri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, Konya, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2014, ss.159

Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarındaki Değişim Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, Konya, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2014, ss.157

Öğretmen Adaylarının Bazı Dörtgenlere Yönelik Tanımlama ve Sınıflamalarının Belirlenmesi

1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2013

Sınıf Öğretmen Adaylarının Dörtgen Algılarının Değerlendirilmesi

1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2013

Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik İnançları Cinsiyet Perspektifi

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2012

Using dynamic geometry software Cabri 3D for teaching analytic geometry

World Conference on Educational Sciences, 4 - 06 Şubat 2010, cilt.2, ss.1385-1389

Exploring fractal dimension by experiment Pre service teachers gains

World Conference on Educational Sciences, 4 - 06 Şubat 2010, cilt.2, ss.1032-1036

Bilgisayar donanımlı ortamlarda Mandelbrot ve Julia kümelerinin öğretimi

3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium, 7 - 09 Ekim 2009, ss.1293-1298

Katı cisimlerin yüzey alanları ve hacimlerini Cabri 3D ile keşfetme Prizma ve piramitler

3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium, 7 - 09 Ekim 2009, ss.796-800

Uzay geometri öğretiminde DGY Cabri 3D kullanımı Öğretmen adayları görüşleri

3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium, 7 - 09 Ekim 2009, ss.830-833

Matematik Öğretmeni Adaylarının Fraktal Geometriye Yönelik Görüşleri

7. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2008

Pascal üçgeni ve Sierpinski üçgeni arasındaki ilişkinin ilköğretim öğrencileri tarafından keşfedilmesi

Proceedings of International Conference on Educational Science, 23 - 25 Haziran 2008, ss.1118-1124

İngilizce dersinde web destekli öğretim ortamının öğrenci başarısı üzerine etkisi

8th International Educational Technology Conference, 6 - 08 Mayıs 2008, ss.409-412

Öğretim Amaçlı Geliştirilen Bir Web Sitesi Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri

8th International Educational Technology Conference, 6 - 08 Mayıs 2008, ss.350-354

Uzay geometri öğretiminde 3D dinamik geometri yazılımı kullanımı Öğretmen görüşleri

8th International Educational Technology Conference, 6 - 08 Mayıs 2008, ss.104-108

Dinamik geometri yazılımı kullanarak fraktal geometri konusunda çalışma yapraklarının geliştirilmesi

II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 16 - 18 Nisan 2008, ss.418-427

Öğretmen adaylarının matematik öğretiminde bilgisayar kullanımına yönelik tutumları

II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 16 - 18 Nisan 2008, ss.818-825

Kitap & Kitap Bölümleri

Zoltan Dienes'in Matematik Öğrenme Teorisi

Matematik Eğitiminde Teoriler, Erhan Bingölbali, Selahattin Arslan, İsmail Özgür Zembat , Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.355-376, 2016

Betimsel İstatistik

Eğitim Araştırmaları Nicel Nitel ve Karma Yaklaşımlar, Demir Selçuk Beşir, Editör, Eğiten Kitap, ss.450-478, 2014

Matematiksel Anlamda Boyut Kavramı

Tanımları ve Tarihsel Gelişimleriyle Matematiksel Kavramlar, ZEMBAT İsmail Özgür, ÖZMANTAR, Mehmet Fatih, BİNGÖLBALİ Erhan, ŞANDIR Erhan, DELİCE Ali, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.186-197, 2013