Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Geçmişten Günümüze Türk Eyer Tipleri ve Kaybolan Formların Yeniden Üretilme Çalışmaları

IV. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Cihan Abdullah Hikâyesinin Karşıt Yansımalı Yapı Bakımından Çözümlenmesi

BİLİMİN İZİNDE PROF. DR. PAKİZE PERVİN AYTAÇ ARMAĞANI, Dr. SALUK Gökben Reyhan, Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.357-366, 2018

Mustafa Yiğit

SAZIN VE SÖZÜN SULTANLARIYaşayan Halk ,Şairleri-3, Dr. Ahsen Turan, Başak UYSAL, Mehtap DEMİREL, Seda ACI, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.271-275, 2010