Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2017 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

 • 2013 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 2005 - 2013 Araştırma Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2016 - 2019 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Hava Kirliliği ve Kontrolü

 • Lisans Çevresel Etki Değerlendirmesi

 • Yüksek Lisans Tez Çalışması

 • Lisans Hava Kirliliği ve Kontrolü

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Yüksek Lisans İçme Sularında Organik Madde Kontrolü

 • Yüksek Lisans Çevre Mühendisliğinde Elektrokoaglasyon Prosesi ve Uygulama Alanları

 • Yüksek Lisans İleri ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme Araştırma)

 • Yüksek Lisans Toksik Organik Kirleticilerin Elektrokimyasal OksidasyoN Prosesleri ile Arıtımı

 • Yüksek Lisans Karbon Ayak İzi ve Hesaplama Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Endüstriyel Atık Suların Arıtımı ve Özel Konular Bazında Değerlendirilmesi

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Gürültü Kirliliği ve Kontrolü

 • Lisans Çevre Müh.Kont.Ve Otomasyon

 • Lisans Küresel Çevre Sorunları ve İklim Değişikliği

 • Lisans Küresel Çevre Sorunları ve İklim Değişikliği

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Yüksek Lisans Çevre Mühendisliğinde Ultrases Prosesi ve Uygulama Alanları

 • Lisans GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ

 • Yüksek Lisans İÇME SULARINDA ORGANİK MADDE KONTROLU

 • Yüksek Lisans TOKSİK ORGANİK KİRLETİCİLERİN ELEKTROKİMYASAL OKSİDASYON PROSESLERİYLE ARITIMI

 • Lisans Çevre Müh.Kont.Ve Otomasyon

 • Lisans ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE KONTROL VE OTOMASYON

 • Lisans HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ

 • Lisans ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME

 • Yüksek Lisans Çevre Mühendisliğinde Ultrases Prosesi ve uygulama alanları

 • Lisans Çevresel Etki Değerlendirmesi

 • Yüksek Lisans ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE ELEKTROKOAGÜLASYON PROSESİ VE UYGULAMA ALANLARI

 • Yüksek Lisans ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN ARITIMI VE ÖZEL KONULAR BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Yüksek Lisans İleri Çevresel Etki Değerlendirmesi

 • Lisans Gürültü Kirliliği ve Kontrolü

 • Yüksek Lisans Endüstriyel Tesislerde Çevre Yönetim Sistemleri ve Atık Yönetimi

 • Lisans Zemin Mekaniği

 • Lisans İstatistik

 • Yüksek Lisans Çevre Mühendisliğinde Membran Prosesleri

 • Lisans Zemin Mekaniği

 • Lisans İstatistik

 • Lisans Zemin Mekaniği