Doç.Dr.

FAİK TUĞUT


Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Protetik Diş Tedavisi

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

Madde ve Araç Bilgisi

Ön Lisans

Ön Lisans

Diş Morfolojisi - II

Ön Lisans

Ön Lisans

Protetik Diş Tedavisi Uygulama - II

Ön Lisans

Ön Lisans

Diş Morfolojisi - I

Ön Lisans

Ön Lisans

Protetik Diş Tedavisi Uygulama - I

Lisans

Lisans

Diş Hekimliği Tarihi

Ön Lisans

Ön Lisans

Implant Üstü Protez

Ön Lisans

Ön Lisans

Dental Anatomi - II

Lisans

Lisans

Maddeler Bilgisi

Ön Lisans

Ön Lisans

Dental Anatomi - II

Doktora

Doktora

Uzmanlık Alan Dersi

Ön Lisans

Ön Lisans

Dental Anatomi - I

Ön Lisans

Ön Lisans

Dental Anatomi - I

Lisans

Lisans

Maddeler Bilgisi

Ön Lisans

Ön Lisans

Protetik Diş Tedavisi

Ön Lisans

Ön Lisans

Diş Morfolojisi

Ön Lisans

Ön Lisans

Tam Protez - II

Lisans

Lisans

Protetik Diş Tedavisi

Ön Lisans

Ön Lisans

Tam Protez - III

Ön Lisans

Ön Lisans

Sabit Protez - II

Ön Lisans

Ön Lisans

Madde ve Araç Bilgisi - II

Lisans

Lisans

Protetik Diş Tedavisi Staj

Lisans

Lisans

İmplantoloji

Lisans

Lisans

Protetik Diş Tedavisi

Ön Lisans

Ön Lisans

Sabit Protez - I

Lisans

Lisans

Diş Anatomisi Ve Fizyolojisi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Airborne-particle abrasion; searching the right parameter

COŞKUN M. E. , AKAR T., TUĞUT F.

JOURNAL OF DENTAL SCIENCES, cilt.13, sa.4, ss.293-300, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2016

2016

Tensile Bond Strength between Soft Liners and Two Chemically Different Denture Base Materials: Effect of Thermocycling

TUĞUT F. , COŞKUN M. E. , Dogan D. , KIRMALI Ö., AKIN H.

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, cilt.25, sa.4, ss.319-323, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2015

2015

Assessment of Body Image and Quality of Sexual Life of Women Using Intraoral Prosthesis: A Follow-Up Study

TUĞUT N. , TUĞUT F. , Ata E.

SEXUALITY AND DISABILITY, cilt.33, sa.3, ss.375-384, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2015

2015

In vitro comparison of the cytotoxicity and water sorption of two different denture base systems.

AKIN H. , TUĞUT F. , Polat Z.

Journal of prosthodontics : official journal of the American College of Prosthodontists, cilt.24, sa.2, ss.152-5, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2014

2014

Shear Bond Strength of Denture Teeth to Two Chemically Different Denture Base Resins after Various Surface Treatments

AKIN H. , TUĞUT F. , Guney U., Akar T.

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, cilt.23, sa.2, ss.152-156, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

Effects of Sandblasting and Laser Irradiation on Shear Bond Strength of Low-fusing Porcelain to Titanium

AKIN H. , TUĞUT F. , TOPÇUOĞLU S., KIRMALI Ö.

JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY, cilt.15, sa.1, ss.55-63, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Effects of boron on the mechanical properties of polymethylmethacrylate denture base material

ÖZDEMİR A. K. , Dogan D. O. , TUĞUT F. , DEMİR H. , Akin H.

EUROPEAN ORAL RESEARCH, cilt.55, sa.1, ss.45-53, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

Silikon Esaslı Yumuşak Astar Materyallerinde Bekletme Sürelerinin Sertlik Ve Su Emilimi Üzerine Etkisi

TUĞUT F. , COŞKUN M. E. , AKAR T.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, cilt.28, sa.4, ss.469-474, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

The Effects of Some Drinks on Saliva pH

DEMİR T. , DEMİR H. , GÖRLER O. , ÖZDEN S., ÖZDEMİR DOĞAN D. , TUĞUT F. , et al.

JBR Journal of Interdisciplinary Medicine and Dental Science, cilt.5, sa.4, ss.1-4, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

The effect of different beverages on the surface roughness and hardness of soft denture lining materials

TUĞUT F. , COŞKUN M. E. , AKIN H.

7tepe Klinik, cilt.13, sa.2, ss.25-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Farklı İçeceklerin Silikon Esaslı Yumuşak Astar Maddesi ile Kaide Rezini Arasındaki Bağlanma Direncine Etkisi

TUĞUT F. , COŞKUN M. E. , AKIN H.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.104-109, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Investigation of Thermal Stress In Different Metal Based Dental Restorations By Mathematical Analysis

COŞKUN M. E. , BOYRAZ T. , TUĞUT F. , AKIN H.

cumhuriyet dental journal, cilt.18, sa.4, ss.311-317, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Farklı Oranlarda Polipropilen Fiber İlaveli Akriliklerde Transvers Direnç ve Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi

TUĞUT F. , COŞKUN M. E. , ÖZDEMİR DOĞAN D. , AKAR T., GÜNEY Ü.

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.36, sa.1, ss.45-51, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Investigation of thermal stress in different metal-ceramic restorations by mathematical analysis

COŞKUN M. E. , BOYRAZ T. , TUĞUT F. , AKIN H.

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.18, sa.4, ss.311-317, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2014

2014

Hareketli Protezlerin Temizliğine Etki Eden Faktörlerin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

TUĞUT F. , COŞKUN M. E. , ÖZDEMİR DOĞAN D. , AKIN H.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.20, sa.3, ss.153-161, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Travmatik Komplike Kuron Kırığı ve Lateral Lüksasyon Tedavisinin Üç Yıllık Takibi: Olgu Raporu

ÜNAL M. , TUĞUT F. , DEMİR H.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.3, ss.380-384, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Total and partial ear epithesis : two case reports with review of literature.

ÖZDEMİR DOĞAN D. , DOĞAN M. , ŞEKER E., TUĞUT F. , ÖZDEMİR A. K.

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.16, sa.3, ss.1-5, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2011

2011

Fiberle Kuvvetlendirilmiş Akrilik Rezinlerde Farklı Monomer İlavesinin Su Emilim Miktarına Etkisi

TUĞUT F. , TURGUT M., ŞAHİN O., SARAYDIN D.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.162-169, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

İki Farklı Protez Kaide Materyalinin Transvers ve Darbe Dirençlerinin Karşılaştırılması

AKIN H. , TUĞUT F. , GÜNEY Ü., ÖZDEMİR A. K.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.243-247, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Kırılmış Bir Anterior Dişin Prefabrik Post Desteği Ve Kendi Kırık Parçası İle Restore Edilmesi: Olgu Raporu

TUĞUT F. , DEMİR H. , DOĞAN O. M.

Anatolian Journal of Clinical Investigation, cilt.5, sa.3, ss.74-77, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

İki Farklı Kök Kanal Dolum Tekniği Ve İki Farklı Post Sisteminin Apikal Sızıntı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

KUŞTARCI A., TUĞUT F. , ÖZÇOBAN H., KIRMALI Ö., ZAN R.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.94-101, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

İKİ FARKLI KÖK KANAL DOLUM TEKNİĞİ VE İKİ FARKLI POSTSİSTEMİNİN APİKAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

KUŞTARCI A., TUĞUT F. , Özçoban H., KIRMALI Ö., ZAN R.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.94-101, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Komplike Kuron Kırığı Olgusunda Cam Fiber Post destekli Kompozit Restorasyonu: Olgu Raporu ve 18 Aylık Takip

TUĞUT F. , ÜNAL M. , KAPDAN A. , DEMİR H. , DOĞAN O. M.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.197-202, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Fiberle güçlendirilmiş kompozit köprü

ÖZDEMİR DOĞAN D. , YALÇIN YELER D. , TUĞUT F.

Cumhuriyet Dental Journal, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Gastroözofagal Reflü Hastalığı Olan Bireylerdeki Diş Erozyon Sıklığının Araştırılması

TUĞUT F. , ÖZDEMİR DOĞAN D. , POLAT N. T. , YILMAZ A. , ÖZDEMİR A. K.

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.29-32, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Mandibular Tam Protez Ölçü Modellerinin Üç Boyutlu Bir Ölçüm Yöntemiyle Karşılatırılması

TUĞUT F. , SARI F., ŞAHİN O., AYHAN E., DEMİR H. , ÖZDEMİR A. K.

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.105-110, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Farklı Tipteki Dental implantların Mekanik Başarı ve Başarısızlığı: İki Yıllık Takip Çalışması

AKIN H. , COŞKUN M. E. , SARI F., TUĞUT F. , ÖZDEMİR H., ÖZDEMİR A. K.

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.121-124, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Köprü (Vaka Raporu)

ÖZDEMİR DOĞAN D. , YALÇIN YELER D. , TUĞUT F.

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.47-51, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

ZİRKONYUM OKSİT ALT YAPILI ADEZİV MARYLAND KÖPRÜ: İKİ OLGU SUNUMU

KARANFİL E. N. , YÜKSEL M., TUĞUT F.

26. Uluslararası diş Hekimliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019

2019

2019

Farklı Yöntemlerle Hazırlanmış Metal Alaşım Alt Yapıları Ve Porselen Arasındaki Bağlantıya Fırınlama Sırasındaki Soğutma Sürelerinin Etkisi

ÜNAL E., TUĞUT F.

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019

2018

2018

Digitalization of Impression in Dentistry

ÜNAL E., TUĞUT F.

Internatıonal Congress On Preventive Dentistry, 5 - 08 Mart 2018

2017

2017

the effect of polypropylene fiber added to denture base materials on impact strength, water sorption and cytotoxicity

TUĞUT F. , COŞKUN M. E. , AKIN H. , ÖZDEMİR DOĞAN D.

International oral research assosciation (ORAD) 1. international scientific congress, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2017

2017

2017

Anterior Estetik Kuron Restorasyonu: Bir Olgu Sunumu

ÜNAL E. , TUĞUT F.

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Kongresi, Dalaman, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017

2017

2017

The Effect Of Dıfferent Sınterıng Procedures Onthe Zırconıa’s Colour

TUĞUT F. , COŞKUN M. E. , SARI F.

22. Bass Congress, Atina, Yunanistan, 4 - 06 Mayıs 2017

2016

2016

The Effect of Polypropylene Fiber Added to Denture Base Materials on İmpact Strength, Water Sorption and Cytotoxicity

TUĞUT F. , COŞKUN M. E. , AKIN H. , ÖZDEMİR DOĞAN D.

Internatıonal Oral Research Assocıatıon (Orad) 1. International Scientific Congress, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016

2016

2016

Effect of various sandblasting conditions on surface roughness of Cr Ni

COŞKUN M. E. , TUĞUT F. , AKAR T.

Internatıonal Oral Research Assocıatıon (Orad) 1. International Scientific Congress, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016

2016

2016

The effects of different drinking on PMMA denture base material surface quality

KARAKUŞ G. , ÖZDEMİR DOĞAN D. , ŞAHİN O., TUĞUT F. , KIRMALI Ö.

21st Congress of BASS (Banjo Luka), Banja Luka, Bosna-Hersek, 12 - 15 Mayıs 2016

2015

2015

Sinterize Öncesi ve Sonrası Zirkonyum Oksit Esaslı Alt Yapı Üzerine Uygulanan Farklı Yüzey İşlemlerinin Bükülme Dayanıklılığına Etkisinin Araştırılması

GÜNEY Ü., TUĞUT F.

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

2015

2015

Farklı Parametrelerde LIPUS Uygulamasının Osteoblast Hücreleri Üzerine Etkisi

COŞKUN M. E. , AÇIKALIN COŞKUN K., AYKUT Ö., TUĞUT F. , TUTAR Y.

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

2014

2014

Ağız İçi Protez Kullanan Kadınların Beden İmajı ve Cinsel Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi: Bir İzlem Çalışması

TUĞUT N. , TUĞUT F. , ATA E. E.

Cinsellik ve Cinsel Tedaviler X. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2014

2013

2013

Effects of Boron on The Cytotoxicity and Antıseptıc Properties of PMMA

ÖZDEMİR A. K. , AKIN H. , DEMİR H. , TUĞUT F. , ÖZDEMİR DOĞAN D. , AKIN POLAT Z.

FDI 2013 Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013

2013

2013

Effects of Boron on The Physical Properties of PMMA

ÖZDEMİR A. K. , ÖZDEMİR DOĞAN D. , TUĞUT F. , DEMİR H. , AKIN H.

FDI 2013 Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013

2013

2013

Farklı Metal Alt Yapılı Dental Restorasyonlarda Oluşan Termal Streslerin Matematiksel Yöntemle Değerlendirilmesi

COŞKUN M. E. , BOYRAZ T., TUĞUT F. , AKIN H.

19. Ege Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2013

2012

2012

Shear Bond Strength of Denture Teeth to Two Chemically Different Denture Base Resins after Various Surface Treatments

AKIN H. , TUĞUT F. , GÜNEY Ü., AKAR T.

WFLD 2012 13th World Congress For laser Dentistry, Barselona, İspanya, 26 - 28 Nisan 2012

2012

2012

Effects of Sandblasting and Laser İrradiation on Shear Bond Strength of Low Fusing Porcelain to Titanium

AKIN H. , TUĞUT F. , KIRMALI Ö.

WFLD 2012 13th World Congress For laser Dentistry, Barselona, İspanya, 26 - 28 Nisan 2012

2012

2012

Farklı Oranlarda Polipropilen Elyaf İlave Edilen Akriliklerde Mekanik Özelliklerin İncelenmesi

TUĞUT F. , COŞKUN M. E. , ÖZDEMİR DOĞAN D. , AKAR T., GÜNEY Ü.

10. Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antakya-Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2012

2010

2010

Bond Strength of İzobuthyl and HEMA İmmersed Resilient Liner to Denture Base

AKIN H. , TUĞUT F. , MUTAF B., GÜNEY Ü., ÖZDEMİR A. K.

Annual Meeting of the Academy of Dental Materials, Trieste, İtalya, 7 - 09 Ekim 2010

2010

2010

Fiberli Akriliklerin Farklı Matriks Yapıları İlavesinde Transvers Dirençlerinin İncelenmesi

TUĞUT F. , TURGUT M., ŞAHİN O., SARAYDIN D.

17. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Bursa, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2010

2010

2010

Travma Sonrası Komplike Kuron Kırığı ve Lateral Lüksasyon Tedavisi: Üç Yıllık Takip

ÜNAL M. , TUĞUT F. , DEMİR H.

17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Mardin, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2010

2006

2006

3 Boyutlu Görüntüleme Yöntemi ile Alt Tam Protez Ölçülerinin Karşılaştırılması

TURGUT M., DEMİR H. , TUĞUT F. , AYHAN E.

13. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Samsun, Türkiye, 19 - 24 Haziran 2006

2004

2004

Mandibular Complete Denture Secondary Impression Technique to Make Without Pressure

TURGUT M., DEMİR H. , TUĞUT F.

11. International Biomedical Science and Technology Days, Ankara, Türkiye, 6 - 10 Eylül 2004

2010

2010

Farklı Şekilde Polimerize Edilen Kopolimer Akriliklerin Transvers Dirençlerinin İncelenmesi

ŞAHİN O., ÖZDEMİR A. K. , TUĞUT F. , BOZTUĞ A.

17. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Bursa, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2010


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 115

h-indeksi (WOS): 5