Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Evaluation of death cases in the 0-1 age group in Sivas, Turkey

BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, vol.28, no.15, pp.6861-6865, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Evalution of Femicide Cases Committed Between the Years 1996-2005 in Antalya

OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND DYING, vol.71, no.2, pp.198-210, 2015 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

A case of Munchausen syndrome by proxy presenting with epistaxis

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.47, no.3, pp.228-229, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Life satisfaction level of elderly people: a field study in Sivas, Turkey

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, vol.62, no.3, pp.221-225, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Lightning-related Death

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.47, no.1, pp.60-63, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Twins abused by their father

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.46, no.4, pp.346-350, 2011 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Butane Gas Inhalation Resulting in Death Two Case Reports

Medicine Science International Medical Journal, vol.4, no.4, pp.2938-2946, 2015 (Other Refereed National Journals)

İş Kazasına Bağlı Ölüm İki Olgu Sunumu

The Bulletin of Legal Medicine, vol.20, no.2, pp.116-119, 2015 (Other Refereed National Journals)

Cinsel İstismarı Açıklayan Teorilerin Suç Soruşturmaları Bağlamında İrdelenmesi

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DERGİSİ, vol.21, no.1, pp.79-104, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Düşme nedeniyle acile başvuran 0 3 yaş grubu çocuklarda fiziksel istismarın incelenmesi

Turkish Journal of Forensic Medicine, vol.29, no.1, pp.12-21, 2015 (Other Refereed National Journals)

Importance of Multi Slice Computed Tomography for Autopsy Single Center Experience

Medicine Science International Medical Journal, vol.4, no.1, pp.2039-2056, 2015 (Other Refereed National Journals)

Cinsel istismarları açıklayan teorilerin suç soruşturmaları bağlamında irdelenmesi

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.21, no.6, pp.79-104, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Akciğerde yağ embolisine bağlı ölüm olgu sunumu

Adli Tıp Bülteni, vol.19, no.2, pp.108-111, 2014 (Other Refereed National Journals)

The Evaluation of the Physical Child Abuse [Fiziksel Cocuk Istismarinin Incelenmesi]

Medicine Science International Medical Journal, vol.3, no.2, pp.1315-1331, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Adli olgularda organ nakli sürecinde adli tıbbın rolü

Adli Tıp Bülteni, vol.19, no.1, pp.57-62, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

ADLİ OLGULARDA ORGAN NAKLİ SÜRECİNDE ADLİ TIBBIN ROLÜ

ADLİ TIP BÜLTENİ, vol.19, no.1, pp.57-62, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The School Bullying in Sivas-Questionnaire Study

Medicine Science International Medical Journal, vol.2, no.4, pp.885, 2013 (Other Refereed National Journals)

A Sexually Abused Child Who Committed Suicide Case Report

Medicine Science International Medical Journal, vol.2, no.1, pp.450-453, 2013 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Dissekan aort anevrizması rüptürüne bağlı ani ölüm olgusu

Adli Tıp Bülteni, vol.17, no.2, pp.26-30, 2012 (Other Refereed National Journals)

Virtopsinin Adli Otopsideki Yeri ve Önemi

Turkish Journal of Forensic Medicine, vol.26, no.2, pp.124-133, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Yabancı cisim aspirasyonu olgu sunumu

Adli bilimler dergisi, vol.10, no.2, pp.49-52, 2011 (Other Refereed National Journals)

Kuşkulu Beklenmeyen Bir Ölüm Olgusu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

Türkiye Klinikleri Adli Tıp, vol.8, no.2, pp.107-111, 2011 (Other Refereed National Journals)

Çocuk istismarı tanısında görüntüleme yöntemleri

Adli Tıp Bülteni, vol.16, no.1, pp.25-31, 2011 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Burun kanaması ile başvuran Munchausen by Proxy sendromu olgusu

Türk Ped Arş Turk Arch Ped, vol.47, pp.228-229, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran Adli Olguların Değerlendirilmesi

Adnan Menderes üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.10, no.3, pp.23-28, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Fiziksel Çocuk İstismarı Dört vakalık seri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, vol.52, no.2, pp.75-80, 2009 (Other Refereed National Journals)

Fiziksel çocuk istismarı Dört vakanın sunumu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, vol.52, no.2, pp.75-80, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

İş Yerinde Beklenmedik Bir Ölüm OlguSunumu

Van Tıp Dergisi, vol.16, no.1, pp.40-42, 2009 (Other Refereed National Journals)

Elleri Bağlı Bir Ası Olgusu

Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi, vol.5, no.2, pp.75-79, 2008 (Other Refereed National Journals)

Çorum Adli Tıp Şube Müdürlüğü ne 2006 2007 yıllarında başvuran cinsel istismar mağduru çocuk olgularının değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.29, no.2, pp.51-55, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Kahramanmaraş İli’xxndeki İntihar Orijinli Ölüm Olgularının Analizi

Türkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine, vol.4, no.1, pp.7-16, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The analysis of suicidal deaths cases in Kahramanmaraş city

Türkiye Klinikleri J Foren Med, vol.4, no.7, pp.7-16, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Evaluation of childhood deaths in Istanbul, Turkey

Middle East Journal of Family Medicine, vol.5, no.2, pp.38-41, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Defin Ruhsatlarında Belirtilen Ölüm Nedenlerinin İncelenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.28, no.3, pp.79-83, 2006 (Other Refereed National Journals)

Defin ruhsatlarında belirtilen ölüm nedenlerinin incelenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.28, no.3, pp.79-83, 2006 (Other Refereed National Journals)

Child Physical Abuse A Five Case Report

Middle East Journal of Family Medicine, pp.21, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aspiration and Death from Amitraz xylene Poisoning

The Middle East Journal of Family medicine, vol.4, pp.45-49, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vandalizm

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2001 (Other Refereed National Journals)

LEGAL MEDICAL EVALUATION OF SUİCİDE CASES İN SİVAS BETWEEN 1994-1996

Ege Tıp Dergisi, vol.39, no.2, 2000 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Adli rapor konusunda hekim sorumluluğu

Anadolu Psikiyatri Dergisi, vol.1, pp.231-234, 2000 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

A field study The determination of the discharge distance according to shotgun residues

Journal of the Indian Academy of Forensic Sciences, vol.35, pp.10-21, 1996 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yasadışı Göçün Adli Bilimlerdeki Yeri

Uluslararası 2. Adli SosyalHizmet Kongresi, 12 - 14 October 2017 Sustainable Development

Çöpte bulunan bebek olgu sunumu

14. Adli Bilimler Kongresi, Turkey, 11 - 14 May 2017

Aile İçi Şiddet

Uluslararası II. Adli Hemşirelik Kongresi ve I. Adli Sosyal Hizmet Kongresi, 3 - 04 November 2016, pp.48-49 Sustainable Development

Sentetik kannabinoid intoksikasyonuna bağlı ölüm Üç olgu sunumu

13. Adli Bilimler Kongresi, Muğla-Milas, Turkey, 27 - 30 April 2016, pp.370

Bütan gazı inhalasyonu sonucu ölüm iki olgu sunumu

XI. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Bayburt, Turkey, 23 - 25 October 2014

Bütan gazı inhalasyonu sonucu ölüm İki olgu sunumu

XI. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Bayburt, Turkey, 23 - 25 October 2014, pp.22

Çocuk istismarı tanısında görüntüleme yöntemlerinin değeri

10. Adli Bilimler Kongresi, Turkey, 22 - 24 November 2012, vol.16, pp.25-31 Sustainable Development

Adli olgularda organ nakli sürecinde adli tıbbın rolü

Adli Bilimler Bahar Sempozyumu, MARMARİS, MUĞLA, Turkey, 8 - 11 May 2014 Sustainable Development

Akciğerde yağ embolisine bağlı ölüm Olgu sunumu

Adli Bilimler Bahar Sempozyumu, Muğla-Marmaris, Turkey, 8 - 11 May 2014, pp.263-268

İş kazasına bağlı ölüm: iki olgu sunumu

XI. Adli Bilimler Kongresi, Turkey, 23 - 26 April 2014

İş kazasına bağlı ölüm İki olgu sunumu

XI. Adli Bilimler Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 23 - 26 April 2014

Sivas ta adli otopsi uygulanan yaşlı ölümlerinin değerlendirilmesi

10. Adli Bilimler Kongresi, Turkey, 22 - 24 November 2012, vol.16, pp.434-438 Sustainable Development

Fiziksel Çocuk İstismarının İncelenmesi

10. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Malatya, Turkey, 30 October - 02 November 2013 Sustainable Development

Düşme nedeniyle acile başvuran 0 3 yaş grubu çocuklarda fiziksel istismarın incelenmesi

Uluslararası Katılımlı X. Adli Bilimler Sempozyumu-Adli Bilimler ve Sanat, Ankara, Turkey, 13 - 16 November 2013, pp.176

Fiziksel çocuk istismarının incelenmesi

Uluslararası Katılımlı 10. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Malatya, Turkey, 30 October - 02 November 2013, pp.42 Sustainable Development

Dissekan aort anevrizması rüptürüne bağlı ani ölüm olgusu

Uluslararası Katılımlı 10. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Malatya, Turkey, 30 October - 02 November 2013, pp.35

A Sexually Abused Child Who Committed Suicide A Case Report

Uluslararası çocuk istismarı ve ihmali kongresi(XIX. ISPCAN), Turkey, 9 - 12 September 2012 Sustainable Development

Kuşkulu Beklenmeyen Bir Ölüm Olgusu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

” 9.Adli Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 17 October 2010, vol.8, pp.107-111

Evaluatıon Of Chıldhood Autopsıes In Sıvas Turkey

4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, 14 - 18 October 2009, vol.5, pp.3668-3671

A Suicidal Case Committed By A Specialized Electricity Mechanism Case Report

4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting-MAFS 2009, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2009 Sustainable Development

Elleri bağlı bir ası olgusu

VI. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Manisa, Turkey, 6 - 09 September 2007, vol.5, pp.75-79

Analysis of HumFAB2 as Polymorphic Human Genetic Marker in Turkish Population

The 12. Scientific Meeting of the International Association for Craniofacial Identification, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 2006

Books & Book Chapters

Ateşli Silah Yaralanmaları

in: Birinci Basamakta Adli Tıp, SERMET KOÇ MUHAMMET CAN, Editor, İstanbul Tabib Odası Yayınları, İstanbul, pp.74-80, 2010 Sustainable Development