Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of death cases in the 0-1 age group in Sivas, Turkey

BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, cilt.28, ss.6861-6865, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evalution of Femicide Cases Committed Between the Years 1996-2005 in Antalya

OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND DYING, cilt.71, ss.198-210, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A case of Munchausen syndrome by proxy presenting with epistaxis

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.47, ss.228-229, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Lightning-related Death

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.47, ss.60-63, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Life satisfaction level of elderly people: a field study in Sivas, Turkey

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.62, ss.221-225, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Twins abused by their father

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.46, ss.346-350, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Butane Gas Inhalation Resulting in Death Two Case Reports

Medicine Science International Medical Journal, cilt.4, ss.2938-2946, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş Kazasına Bağlı Ölüm İki Olgu Sunumu

The Bulletin of Legal Medicine, cilt.20, ss.116-119, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cinsel İstismarı Açıklayan Teorilerin Suç Soruşturmaları Bağlamında İrdelenmesi

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DERGİSİ, cilt.21, ss.79-104, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düşme nedeniyle acile başvuran 0 3 yaş grubu çocuklarda fiziksel istismarın incelenmesi

Turkish Journal of Forensic Medicine, cilt.29, ss.12-21, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Importance of Multi Slice Computed Tomography for Autopsy Single Center Experience

Medicine Science International Medical Journal, cilt.4, ss.2039-2056, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cinsel istismarları açıklayan teorilerin suç soruşturmaları bağlamında irdelenmesi

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, cilt.21, ss.79-104, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akciğerde yağ embolisine bağlı ölüm olgu sunumu

Adli Tıp Bülteni, cilt.19, ss.108-111, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Evaluation of the Physical Child Abuse [Fiziksel Cocuk Istismarinin Incelenmesi]

Medicine Science International Medical Journal, cilt.3, ss.1315-1331, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adli olgularda organ nakli sürecinde adli tıbbın rolü

Adli Tıp Bülteni, cilt.19, ss.57-62, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ADLİ OLGULARDA ORGAN NAKLİ SÜRECİNDE ADLİ TIBBIN ROLÜ

ADLİ TIP BÜLTENİ, cilt.19, ss.57-62, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The School Bullying in Sivas-Questionnaire Study

Medicine Science International Medical Journal, cilt.2, ss.885, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Sexually Abused Child Who Committed Suicide Case Report

Medicine Science International Medical Journal, cilt.2, ss.450-453, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dissekan aort anevrizması rüptürüne bağlı ani ölüm olgusu

Adli Tıp Bülteni, cilt.17, ss.26-30, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Virtopsinin Adli Otopsideki Yeri ve Önemi

Turkish Journal of Forensic Medicine, cilt.26, ss.124-133, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı cisim aspirasyonu olgu sunumu

Adli bilimler dergisi, cilt.10, ss.49-52, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuşkulu Beklenmeyen Bir Ölüm Olgusu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

Türkiye Klinikleri Adli Tıp, cilt.8, ss.107-111, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk istismarı tanısında görüntüleme yöntemleri

Adli Tıp Bülteni, cilt.16, ss.25-31, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Burun kanaması ile başvuran Munchausen by Proxy sendromu olgusu

Türk Ped Arş Turk Arch Ped, cilt.47, ss.228-229, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran Adli Olguların Değerlendirilmesi

Adnan Menderes üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.23-28, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fiziksel Çocuk İstismarı Dört vakalık seri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, cilt.52, ss.75-80, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fiziksel çocuk istismarı Dört vakanın sunumu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, cilt.52, ss.75-80, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş Yerinde Beklenmedik Bir Ölüm OlguSunumu

Van Tıp Dergisi, cilt.16, ss.40-42, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elleri Bağlı Bir Ası Olgusu

Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi, cilt.5, ss.75-79, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The analysis of suicidal deaths cases in Kahramanmaraş city

Türkiye Klinikleri J Foren Med, cilt.4, ss.7-16, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of childhood deaths in Istanbul, Turkey

Middle East Journal of Family Medicine, cilt.5, ss.38-41, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kahramanmaraş İli’xxndeki İntihar Orijinli Ölüm Olgularının Analizi

Türkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine, cilt.4, ss.7-16, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Defin Ruhsatlarında Belirtilen Ölüm Nedenlerinin İncelenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.79-83, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aspiration and Death from Amitraz xylene Poisoning

The Middle East Journal of Family medicine, cilt.4, ss.45-49, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Child Physical Abuse A Five Case Report

Middle East Journal of Family Medicine, ss.21, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Defin ruhsatlarında belirtilen ölüm nedenlerinin incelenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.79-83, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vandalizm

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adli rapor konusunda hekim sorumluluğu

Anadolu Psikiyatri Dergisi, cilt.1, ss.231-234, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LEGAL MEDICAL EVALUATION OF SUİCİDE CASES İN SİVAS BETWEEN 1994-1996

Ege Tıp Dergisi, cilt.39, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A field study The determination of the discharge distance according to shotgun residues

Journal of the Indian Academy of Forensic Sciences, cilt.35, ss.10-21, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yasadışı Göçün Adli Bilimlerdeki Yeri

Uluslararası 2. Adli SosyalHizmet Kongresi, 12 - 14 Ekim 2017

Çöpte bulunan bebek olgu sunumu

14. Adli Bilimler Kongresi, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Aile İçi Şiddet

Uluslararası II. Adli Hemşirelik Kongresi ve I. Adli Sosyal Hizmet Kongresi, 3 - 04 Kasım 2016, ss.48-49

Sentetik kannabinoid intoksikasyonuna bağlı ölüm Üç olgu sunumu

13. Adli Bilimler Kongresi, Muğla-Milas, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2016, ss.370

Bütan gazı inhalasyonu sonucu ölüm iki olgu sunumu

XI. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Bayburt, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2014

Bütan gazı inhalasyonu sonucu ölüm İki olgu sunumu

XI. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Bayburt, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2014, ss.22

Çocuk istismarı tanısında görüntüleme yöntemlerinin değeri

10. Adli Bilimler Kongresi, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012, cilt.16, ss.25-31

Adli olgularda organ nakli sürecinde adli tıbbın rolü

Adli Bilimler Bahar Sempozyumu, MARMARİS, MUĞLA, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2014

Akciğerde yağ embolisine bağlı ölüm Olgu sunumu

Adli Bilimler Bahar Sempozyumu, Muğla-Marmaris, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2014, ss.263-268

İş kazasına bağlı ölüm: iki olgu sunumu

XI. Adli Bilimler Kongresi, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2014

İş kazasına bağlı ölüm İki olgu sunumu

XI. Adli Bilimler Kongresi, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 23 - 26 Nisan 2014

Sivas ta adli otopsi uygulanan yaşlı ölümlerinin değerlendirilmesi

10. Adli Bilimler Kongresi, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012, cilt.16, ss.434-438

Fiziksel Çocuk İstismarının İncelenmesi

10. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Malatya, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2013

Düşme nedeniyle acile başvuran 0 3 yaş grubu çocuklarda fiziksel istismarın incelenmesi

Uluslararası Katılımlı X. Adli Bilimler Sempozyumu-Adli Bilimler ve Sanat, Ankara, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2013, ss.176

Fiziksel çocuk istismarının incelenmesi

Uluslararası Katılımlı 10. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Malatya, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2013, ss.42

Dissekan aort anevrizması rüptürüne bağlı ani ölüm olgusu

Uluslararası Katılımlı 10. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Malatya, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2013, ss.35

A Sexually Abused Child Who Committed Suicide A Case Report

Uluslararası çocuk istismarı ve ihmali kongresi(XIX. ISPCAN), Türkiye, 9 - 12 Eylül 2012

Kuşkulu Beklenmeyen Bir Ölüm Olgusu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

” 9.Adli Bilimler Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2010, cilt.8, ss.107-111

Evaluatıon Of Chıldhood Autopsıes In Sıvas Turkey

4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, 14 - 18 Ekim 2009, cilt.5, ss.3668-3671

A Suicidal Case Committed By A Specialized Electricity Mechanism Case Report

4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting-MAFS 2009, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2009

Elleri bağlı bir ası olgusu

VI. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Manisa, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2007, cilt.5, ss.75-79

Analysis of HumFAB2 as Polymorphic Human Genetic Marker in Turkish Population

The 12. Scientific Meeting of the International Association for Craniofacial Identification, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Ateşli Silah Yaralanmaları

Birinci Basamakta Adli Tıp, SERMET KOÇ MUHAMMET CAN, Editör, İstanbul Tabib Odası Yayınları, İstanbul, ss.74-80, 2010