General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Bütçe Ve Mali Planlama
Research Areas: Public Finance

Metrics

Publication

7
UN Sustainable Development Goals