Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Doğal Uranyumun bir Füzyon-Fisyon Hibrid Reaktöründe Zenginleştirilerek PWR’de Kullanılması

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)., 25 Ekim - 27 Aralık 2017, ss.230-247

Time-Dependent Neutronic and Burn-up Analyses of in a Thorium-Based ADS cooled with Various Coolants

1nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT 2017), 2 - 04 Kasım 2017, cilt.1, ss.60-64