Education Information

Education Information

 • 2017 - 2021 Doctorate

  Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye, Turkey

 • 2014 - 2016 Postgraduate

  Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Türkiye'de optimal vergileme arayışı: Bir model ve uygulaması

  Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye

 • 2016 Postgraduate

  E-maliye uygulamalarının vergilemede iktisadilik ilkesi bakımından değerlendirilmesi ve vergi uyumuna etkisinin belirlenmesine yönelik bir alan araştırması

  Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences