Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

VERGİ HUKUKUNDA TAKDİR KOMİSYONU KARARLARININDAVA KONUSU EDİLEBİLİRLİĞİ

Vergi Sorunları Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KÜRESEL KRİZİ SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİĞİ AZALTMAYAYÖNELİK MALİYE POLİTİKASI ÖNLEMLERİ

İnternational Journal of Akademic Value Studies, cilt.3, ss.208-223, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

VERGİLEMEDE İKTİSADİLİĞİN VE VERGİ UYUMUNUN SAĞLANMASINDA E-MALİYE UYGULAMALARI: TOKAT İLİ ÖRNEĞİ

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2017, ss.102-116

Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının Makroekonomik Göstergeler Çerçevesinde Türkiye Ekonomisine Olan Etkisi

ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ (ICOMEP’xx17), İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2017, ss.172