Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ADALET VE ETKİNLİK AÇISINDAN KONAKLAMA VERGİSİ: AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

4th International Azerbaijan Congress on Humanities and Social Sciences, Baku, Azerbaijan, 15 September 2023, pp.351-352

İktisadi Ekollerin Kamu Borçlanması Üzerine Görüşleri

10th International Conference on Social Sciences&Humanities, Sivas, Turkey, 18 July 2022

Kamu Borçlarının Fiyat İstikrarı Üzerine Etkisi

10th International Conference on Social Sciences&Humanities, Sivas, Turkey, 18 July 2022

The Relationship of Economic Development, Crises and Public Debt: The Case of Turkey For the Period Of 1980-2020.

V. International Başkent Congress on Physical, Social and Health Sciences, Ankara, Turkey, 11 June 2022 Sustainable Development

Toplumsal Refahın Sağlanmasında Cinsiyete Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Önemi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme

13. International Conference on Political Economy Inequality and Unemployment in the time of COVID-19, İstanbul, Turkey, 23 June 2022, pp.195-203

Theoretical Approaches to Optimal Taxation

İstanbul International Modern Scientific Research Congress-II, İstanbul, Turkey, 23 December 2021, pp.890-900

Optimal Taxation Principles in the Efficiency and Fairness Dilemma

4th International Congress of Human Studies, Ankara, Turkey, 10 - 11 December 2021, pp.81

Optimal Taxation Conditions for Income and Consumption Taxes

3. Uluslararası Başkent Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 04 December 2021, pp.310-317

Dijitalleşmenin Kayıt Dışı Ekonomide Vergisel Yönü

I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi, Ankara, Turkey, 20 May 2021, pp.144-149

Efektif Vergi Oranı ve Türkiye’ye Yönelik Bir Uygulama

13th International Congress on Social Studies with Recent Researches, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2020, vol.1, pp.1-10

Vergilemede İktisadiliğin ve Vergi Uyumunun Sağlanmasında E-Maliye Uygulamaları: Tokat İli Örneği

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2017, pp.102-116

Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının Makroekonomik Göstergeler Çerçevesinde Türkiye Ekonomisine Olan Etkisi

Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi , İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2017, pp.172

The Effectiveness of Budgetary Policies in Ensuring Fiscal Discipline: Several Countries Reviews

VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bükreş, Romania, 11 - 13 June 2015, pp.363-374

Books & Book Chapters

Türk Tarım Politikalarına Mali Açıdan Bakış

in: Teorik ve Deneysel Boyutlarıyla KÜRESEL KALKINMA Çalışmaları, BİÇEN, Ömer Faruk, Editor, Turkuaz Akademi Yayınları, Manisa, pp.135-165, 2023

Türk Savunma Sanayinin Gelişimi ve Mali Açıdan Değerlendirilmesi

in: Türkiye'ye Sektörel Açıdan Bakış, Buyrukoğlu Selçuk, Akçadağ Mualla, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.58-72, 2022

AMERİKAN VERGİ SİSTEMİNİN TEMELLERİ

in: Vergi ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde OECD , ÖZ Ersan, ALTUNAKAR MERCAN S. Şehnaz, BUYRUKOĞLU Selçuk, KUTBAY Hüseyin, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.44-71, 2022

Vergileme İlkeleri Açısından Dijital Ekonomi

in: Vergi Politikasının Transformasyonu, Yıldıran Mustafa, Gülşen Mustafa Alpin, Türkan, Tolga Evrim, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.153-183, 2022

The Increasing Importance of Gender-Responsive Planning and Budgeting in the Time of Covid-19

in: Unemployment and Inequality in the Time of Covid-19 , Alçın Sinan, Merritt Humberto, Alaverdov Emilia, Erdoğdu M. Mustafa, Editor, IJOPEC Publication Limited, London, pp.51-70, 2022 Sustainable Development

Anayasal Vergileme İlkeleri Bağlamında Vergi Harcamaları

in: Anayasa Yargısı ve Maliye, Tekbaş Abdullah,Hayrullahoğlu Betül, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.288-320, 2021

Optimal Taxation Principles in the Efficiency and Fairness Dilemma

in: Current Debates on Social Sciences 7 Human Studies, Zeynel KARACAGİL, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.339-347, 2021

The Effectiveness of Budget Policies in Establishing Fiscal Discipline: Turkey's Implementations

in: Research on Business, Arslan Hasan, İçbay Mehmet Ali, Yılmaz Rasim, Löschnigg Günther, Editor, PETER LANG, Frankfurt, pp.363-374, 2016

Metrics

Publication

35

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

1
UN Sustainable Development Goals