Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tax Optimality in Turkey: An Analysis for Total Tax Revenues

International Journal of Economics and Financial Research, vol.8, no.2, pp.63-77, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Vergi hukukunda Takdir Komisyonu Kararlarının Dava Konusu Edilebilirliği

Vergi Sorunları, no.371, pp.23-36, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Küresel Krizi Sonrası Dönemde Türkiye’de İşsizliği Azaltmaya Yönelik Maliye Politikası Önlemleri

İnternational Journal of Akademic Value Studies, vol.3, no.15, pp.208-223, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kamu Borçlarının Fiyat İstikrarı Üzerine Etkisi

10th International Conference on Social Sciences&Humanities, Sivas, Turkey, 18 July 2022

İktisadi Ekollerin Kamu Borçlanması Üzerine Görüşleri

10th International Conference on Social Sciences&Humanities, Sivas, Turkey, 18 July 2022

The Relationship of Economic Development, Crises and Public Debt: The Case of Turkey For the Period Of 1980-2020.

V. International Başkent Congress on Physical, Social and Health Sciences, Ankara, Turkey, 11 June 2022 Sustainable Development

Toplumsal Refahın Sağlanmasında Cinsiyete Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Önemi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme

13. International Conference on Political Economy Inequality and Unemployment in the time of COVID-19, İstanbul, Turkey, 23 June 2022, pp.195-203

Theoretical Approaches to Optimal Taxation

İstanbul International Modern Scientific Research Congress-II, İstanbul, Turkey, 23 December 2021, pp.890-900

Optimal Taxation Conditions for Income and Consumption Taxes

3. Uluslararası Başkent Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 04 December 2021, pp.310-317

Dijitalleşmenin Kayıt Dışı Ekonomide Vergisel Yönü

I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi, Ankara, Turkey, 20 May 2021, pp.144-149

Efektif Vergi Oranı ve Türkiye’ye Yönelik Bir Uygulama

13th International Congress on Social Studies with Recent Researches, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2020, vol.1, pp.1-10

Vergilemede İktisadiliğin ve Vergi Uyumunun Sağlanmasında E-Maliye Uygulamaları: Tokat İli Örneği

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2017, pp.102-116

Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının Makroekonomik Göstergeler Çerçevesinde Türkiye Ekonomisine Olan Etkisi

Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi , İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2017, pp.172

The Effectiveness of Budget Policies in Establishing Fiscal Discipline: Turkey's Implementations

VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bükreş, Romania, 11 June 2015, pp.363-374

Books & Book Chapters

Türk Savunma Sanayinin Gelişimi ve Mali Açıdan Değerlendirilmesi

in: Türkiye'ye Sektörel Açıdan Bakış, Buyrukoğlu Selçuk, Akçadağ Mualla, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.58-72, 2022

AMERİKAN VERGİ SİSTEMİNİN TEMELLERİ

in: Vergi ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde OECD , ÖZ Ersan, ALTUNAKAR MERCAN S. Şehnaz, BUYRUKOĞLU Selçuk, KUTBAY Hüseyin, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.44-71, 2022

Anayasal Vergileme İlkeleri Bağlamında Vergi Harcamaları

in: Anayasa Yargısı ve Maliye, Tekbaş Abdullah,Hayrullahoğlu Betül, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.288-320, 2021

Optimal Taxation Principles in the Efficiency and Fairness Dilemma

in: Current Debates on Social Sciences 7 Human Studies, Zeynel KARACAGİL, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.339-347, 2021