Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

The Relationship of Isokinetic Strength Values at 60° Angle Speed with Jump and Sprint Performance in Young Soccer Players

Sivas Cumhuriyet University Journal of Sport Sciences, vol.3, no.1, pp.26-31, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CHANGE OF DIRECTION ABILITY, SPEED AND POWER IN ADOLESCENCE

Revista Brasileira de Futsal e Futebol, vol.13, pp.760-767, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Factors involved in football success: an educational experience

Revista de Investigación Apuntes Universitarios, vol.12, pp.436-446, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Seasonal change of aerobic performance of young soccer players

Pensar en Movimiento: Revista de Ciencias del Ejercicio y la Salud, vol.19, no.1, pp.1-17, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Dorsiflexion and dynamic postural control asymmetry in elite male volleyball players

Cumhuriyet Medical Journal, vol.42, no.3, pp.319-326, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Athlete Sleep Behavior Questionnaire - Turkish Version: Study of Validity and Reliability

JOURNAL OF TURKISH SLEEP MEDICINE-TURK UYKU TIBBI DERGISI, vol.6, no.2, pp.43-48, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Futbol Ve Tenis Oyuncularının Bazı Fiziksel ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması.

İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.16-24, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

ELİT FUTBOLCULARDA FARKLI TEST PROTOKOLLERİ İLE MAKSİMUM KALP ATIM HIZI DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.2, pp.127-135, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Evaluation of the Constructivist Learning Environments of Physical Education Teacher Candidates

European Journal of Educational Research, vol.7, no.3, pp.653-659, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

The Impact of Wrist Width and Palm Width to Competition Performance in Professional Female Arm Wrestlers

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science, Movement and Health, vol.17, no.2, pp.559-565, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

The Effect of Walking Exercise on Physical Fitness Parameters in Obese Women

Journal of Physical Education and Sport Sciences, vol.19, no.2, pp.7-17, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Evaulation of Some Physiological and Biomotor Features of Young Tennis Players

Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, vol.3, no.1, pp.25, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Bilecik İlinde Yaşayan Kadınlarda Spora Katılım Obezite Prevalansı ve Risk Faktörleri

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.83-96, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Effect of menstrual cycle, anaerobic power and active jumping performance at adolescent volleyball athletes

Journal of New World Sciences Academy, vol.9, no.2, pp.32-42, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Genç Performans Yüzücülerinin İki Farklı Reaksiyon Test Sonuçlarının Karşılaştırılması

5. International Sport Sciences, Turizm and Recreation Student Congress, Manisa, Turkey, 07 May 2018 - 09 May 2108

THE RELATIONSHIP BETWEEN CHANGE OF DIRECTION SPEED AND ENDURANCE PERFORMANCE IN SOCCER PLAYERS

15.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, ANTALYA, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017

Spor Lisesi Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

4.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM ve REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Burdur, Turkey, 21 - 23 April 2017

Wushu Performansının Belirlenmesinde Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Özelliklerin İlişkisinin İncelenmesi

4.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM ve REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Burdur, Turkey, 21 - 23 April 2017

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Esneklik Parametrelerinin 30 m Sprint Performanslarına Olan Etkisinin İncelenmesi

4.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM ve REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Burdur, Turkey, 21 - 23 April 2017

Boccia Sporcularında Antrenör DavranıĢlarının Atış Başarısına Etkisinin İncelenmesi

4.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM ve REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Burdur, Turkey, 21 - 23 April 2017

Hentbol Sporunun 10 -14 Yaş Grubu Öğrencilerin Akademik Başarı Düzeylerine Olan Etkisinin İncelenmesi (Sivas Örneği)

4.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM ve REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Burdur, Turkey, 21 - 23 April 2017

Wus-Hu Sporunda Başarının Denge Ve Esneklik Performansıyla İlişkisinin Değerlendirilmesi

4.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM ve REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Burdur, Turkey, 21 - 23 April 2017

BİREYSEL VE TAKIM SPORU YAPAN ERKEK VE KADIN SPORCULARIN SPORA GÜDÜLENME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

4.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, 21 - 23 April 2017

10-14 YAŞ GRUBU WUSHU SPORCULARININ PNF YÖNTEMİ İLE ESNEKLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

4.ULUSLARASI SPOR BİLİMLERİTURİZM VEREKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, 21 - 23 April 2017

WUS-HU SPORUNDA BAŞARININ DENGE VE ESNEKLİK PERFORMANSIYLA İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Burdur, Turkey, 21 - 23 April 2017

WUSHU PERFORMANSININ BELİRLENMESİNDE BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİN İLİŞKİSİNİNİNCELENMESİ

4.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Burdur, Turkey, 21 - 23 April 2017, pp.357

INVESTIGATION OF THE ACADEMIC SELF EFFICACY OF GRADUATE EDUCATION CANDIDATES

The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy, 18 - 20 November 2016

13 YAŞ GÜREŞÇİLERİN BKİ İLE BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERİN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

III. ULUSLARARASI GELENEKSEL TÜRKGÜREŞLERİ SEMPOZYUMU VE OYUNLARI, 6 - 08 May 2016

Obesity Prevalence and Eating Habits in University Students

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, Turkey, 21 - 23 May 2015 Sustainable Development

Genç futbolcularda maksimal kalp atım hızının değerlendirilmesi

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi, Çanakkale, Turkey, 10 - 11 September 2015

BİLEK GÜREŞ İNDE ANTROPOMETRİNİN ÖNEMİ

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi (Usbak), Çanakkale, Turkey, 10 September 2015

FUTBOL VE TENİS OYUNCULARININ BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

2.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, afyon, Turkey, 28 May 2015

Seasonal Change In Sprint Performance and Aerobic Endurance Performance In Youth Soccer Players

International Congress of Sports Education and Health Science, Sakarya, Turkey, 1 - 03 May 2015

Books & Book Chapters

Futbolda Yüksek Şiddetli Aralıklı Antrenmanlar

in: Spor Bilimleri Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Özgür KARATAŞ, Mehmet ILKIM, Mustafa ALTINKÖK, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.291-298, 2019