Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Athlete Sleep Behavior Questionnaire - Turkish Version: Study of Validity and Reliability

JOURNAL OF TURKISH SLEEP MEDICINE-TURK UYKU TIBBI DERGISI, cilt.6, sa.2, ss.43-48, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Futbol Ve Tenis Oyuncularının Bazı Fiziksel ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması.

İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.16-24, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ELİT FUTBOLCULARDA FARKLI TEST PROTOKOLLERİ İLE MAKSİMUM KALP ATIM HIZI DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.127-135, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Evaluation of the Constructivist Learning Environments of Physical Education Teacher Candidates.

European Journal of Education Research, cilt.7, sa.3, ss.653-658, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the Constructivist Learning Environments of Physical Education Teacher Candidates

European Journal of Educational Research, cilt.7, sa.3, ss.653-659, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Impact of Wrist Width and Palm Width to Competition Performance in Professional Female Arm Wrestlers

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science, Movement and Health, cilt.17, sa.2, ss.559-565, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Walking Exercise on Physical Fitness Parameters in Obese Women

Journal of Physical Education and Sport Sciences, cilt.19, sa.2, ss.7-17, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obez ve Şiman Kadınlarda Yürüyüş Egzersizinin Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine Etkisi

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.7-17, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaulation of Some Physiological and Biomotor Features of Young Tennis Players

Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.25, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Genç Tenis Oyuncularının Bazı Fizyolojik ve Biyomotor ÖzelliklerininDeğerlendirilmesi

Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi,, cilt.3, sa.1, ss.25-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

bilecik ilinde yaşayan kadınlarda spora katılım, obezite prevelansı ve risk faktörleri

marmara üniversitesi spor bilimleri dergisi, cilt.1, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ADOLESAN VOLEYBOLCULARDA MENSTRUAL DÖNGÜNÜN ANAEROBİK GÜCE VE AKTİF SIÇRAMA PERFORMANSINA ETKİSİ

E-Journal of New World Sciences Academy, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Genç Performans Yüzücülerinin İki Farklı Reaksiyon Test Sonuçlarının Karşılaştırılması

5. International Sport Sciences, Turizm and Recreation Student Congress, Manisa, Türkiye, 07 Mayıs 2018 - 09 Mayıs 2108

THE RELATIONSHIP BETWEEN CHANGE OF DIRECTION SPEED AND ENDURANCE PERFORMANCE IN SOCCER PLAYERS

15.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, ANTALYA, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Wus-Hu Sporunda Başarının Denge Ve Esneklik Performansıyla İlişkisinin Değerlendirilmesi

4.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM ve REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Burdur, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2017

Wushu Performansının Belirlenmesinde Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Özelliklerin İlişkisinin İncelenmesi

4.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM ve REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Burdur, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2017

Boccia Sporcularında Antrenör DavranıĢlarının Atış Başarısına Etkisinin İncelenmesi

4.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM ve REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Burdur, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2017

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Esneklik Parametrelerinin 30 m Sprint Performanslarına Olan Etkisinin İncelenmesi

4.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM ve REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Burdur, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2017

Spor Lisesi Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

4.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM ve REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Burdur, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2017

Hentbol Sporunun 10 -14 Yaş Grubu Öğrencilerin Akademik Başarı Düzeylerine Olan Etkisinin İncelenmesi (Sivas Örneği)

4.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM ve REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Burdur, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2017

10-14 YAŞ GRUBU WUSHU SPORCULARININ PNF YÖNTEMİ İLE ESNEKLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

4.ULUSLARASI SPOR BİLİMLERİTURİZM VEREKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, 21 - 23 Nisan 2017

BİREYSEL VE TAKIM SPORU YAPAN ERKEK VE KADIN SPORCULARIN SPORA GÜDÜLENME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

4.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, 21 - 23 Nisan 2017

WUS-HU SPORUNDA BAŞARININ DENGE VE ESNEKLİK PERFORMANSIYLA İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Burdur, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2017

WUSHU PERFORMANSININ BELİRLENMESİNDE BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİN İLİŞKİSİNİNİNCELENMESİ

4.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Burdur, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2017, ss.357

GÜREŞÇİLERİN DOPİNG KULLANIMI VE DOPİNGEYÖNLENDİRMEYE SEBEP OLAN ETKENLER KONUSUNDAKİGÖRÜŞLERİ

III. ULUSLARARASI GELENEKSEL TÜRKGÜREŞLERİ SEMPOZYUMU VE OYUNLARI, 6 - 08 Mayıs 2016

INVESTIGATION OF THE ACADEMIC SELF EFFICACY OF GRADUATE EDUCATION CANDIDATES

The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy, 18 - 20 Kasım 2016

13 YAŞ GÜREŞÇİLERİN BKİ İLE BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERİN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

III. ULUSLARARASI GELENEKSEL TÜRKGÜREŞLERİ SEMPOZYUMU VE OYUNLARI, 6 - 08 Mayıs 2016

Obesity Prevalence and Eating Habits in University Students

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Futbolda Yüksek Şiddetli Aralıklı Antrenmanlar

Spor Bilimleri Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Özgür KARATAŞ, Mehmet ILKIM, Mustafa ALTINKÖK, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.291-298, 2019