Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A rare variation of vena sacralis mediana: case report

20. Ulusal Anatomi Kongresi, Türkiye, 27 - 31 Ağustos 2019, cilt.13

Koldaki Taşıma Açısının (Carrying Angle) Ulnar Variance Üzerine Etkisinin Araştırılması.

INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORTS, ANTHROPOLOGY, NUTRITION, ANATOMY AND RADIOLOGY, 3 - 05 Mayıs 2018

Research on the effect of carryıng angle in the arm on ulnar variance

1. International congress on the sports, anthropology, nutrition, anatomy and radiology, Nevşehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Dimensions and Pneumatization of the Anterior Clinoid Process in Middle Anatolian Population between 02 06 September 2015

XXIV International Symposium on Morphological Sciences in Istanbul University, Faculty of Science, Prof. Dr. Cemil Bilsel Congress Hall, Istanbul, İstanbul, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2015