Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Postpartum Dönemde Yapılan Geleneksel Uygulamaların Postpartum Depresyon Üzerine Etkisi

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi (Kanıttan Uygulamaya), Turkey, 27 - 29 May 2015 Sustainable Development