Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of traditional practices in the postpartum period on postpartum depression

HEALTH CARE FOR WOMEN INTERNATIONAL, cilt.39, sa.1, ss.65-78, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Postpartum Dönemde Yapılan Geleneksel Uygulamaların Postpartum Depresyon Üzerine Etkisi

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi (Kanıttan Uygulamaya), Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2015