Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Muhafazakar Düşünce

Muahafazakar Düşünce Dergisi, cilt.16, sa.58, ss.107-128, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de ve Batı da Çokkültürlülük Gerçeği

Journal of Turkish Studies, cilt.11, ss.383, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demokrasinin Bir Önkoşulu Olarak Kamusal Alan ve Türkiye de Kamusal Alan Algısı

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.297-313, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye nin Demokratikleşmesinde Toplumsal Sorun Alanları

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleştirici Modernliğin Bir Antitezi Fundamentalizm

Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Sosyo Ekonomik Faktörlere Bağlı Olarak Değişen Seçmen Davranışı

Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortadoğu da Su Sorunları ve Türkiye nin Soruna Yaklaşımı

Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de KİT ler ve Özelleştirilmesi

Cumhuriyetimizin 75. Yılına Armağan: Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Gelişmeler Üzerine Düşünceler, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadınların Siyasal Sisteme Katılımları

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Negative Effects of Domestic Migration on Children

5th Humanities and Social Sciences Conferance, Budapest, Macaristan, 22 - 25 Eylül 2016, ss.362-373

Türkiye de Vatandaşlığın Algılanması ve Vatandaşlık Tartışmaları Üzerine Bir Analiz

International Symposium on Multidisciplinary Studies, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 20 - 23 Ekim 2016

An Analysis of the Perception of Citizenship and Citizenship Discussions in Turkey

International Symposium on Multidisciplinary Studies,Belgrade, 20 - 23 Ekim 2016

Negative Effects of Migration on Childeren

5. AGP International Humanities and Social Sciences Conference Budapest, 22 - 25 Eylül 2016

Türkiye de Çokkültürlülük Üzerine Bir Analiz

International Symposium on Global Perspectives on Social Sciences and Humanities, Warszawa, Polonya, 16 - 18 Ekim 2015

Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete Karşı Sivil, Yasal ve Siyasal Alanda Gelişmeler

Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2012, cilt.1, ss.470-482

Türkiye'de Demokrasinin Önündeki Toplumsal Engeller

KAYSEM VI. Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Sempozyumu, Adıyaman, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2011, ss.407-417

Toplumsal Cinsiyet ve Siyasal Yoksulluk

Regional and Global Dynamics: Economic and Political Issues of Turkey and Its NEar Abroad, İzmir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2011, ss.208-225

Türkiye de Demokrasinin Önündeki Toplumsal Engeller

”, KAYSEM-VI, Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Sempozyumu, Adıyaman, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2011

Toplumsal Cinsiyet ve Siyasal Yoksulluk

İnternational Symposium on Regional and Global Dynamics, 28 - 29 Nisan 2011

Popüler Kültür Görünümleri ve Gençliğe Yansımaları

Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Türkiye, 16 Ekim 2009

Türkiye de Siyasal Partilerin Siyasal Alanda Kadınlara Yönelik Söylemleri

Değişen Dünya ve Eşitsizlikler, IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2003, ss.227-244

Türkiye'de Sosyo-Ekonomik Gelişme Sürecinde Kırsal Kesimin Değişimi, Sorunlar ve Beklentiler

Dünyada ve Türkiye'de Güncel Sosyolojik Gelişmeler, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 1993, ss.854-872

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2016

Küresel Ekonomi Çağında Emek Piyasaları ve Eşitsizlik

Ekonomi Sosyolojisi, Prof.Dr. Mustafa Talas, Doç.Dr. Bülent Şen, Editör, LİSANS, İstanbul, ss.159-217, 2016

Türkiye'de Aile Yapısı ve Aile Yapısındaki Değişimler

Türkiye nin Toplumsal Yapısı, Doç.Dr. Gülay ERCİNS, Yrd. Doç. Dr. Melih ÇOBAN, Editör, LİSANS, İstanbul, ss.95-140, 2016