Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2007 - Continues Research Assistant

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Courses

 • Undergraduate Matematik Tarihi

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate Matematik Felsefesi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi

 • Undergraduate Problem Çözme

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uyglamaları

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Metaryal Tasarımı

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması - I

 • Undergraduate ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

 • Undergraduate Cebire Giriş

 • Undergraduate OKUL DENEYİMİ

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması - I

 • Undergraduate Matematik Öğretimi - II

 • Undergraduate Elemanter Sayı Kuramı

 • Undergraduate Soyut Matematik

 • Undergraduate Temel Matematik I

 • Undergraduate Temel Matematik I

 • Undergraduate Temel Matematik II

 • Undergraduate Lineer Cebir - I