Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Lisans Maden Yatakları

 • Yüksek Lisans Tez Çalışması

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek Lisans Maden Yatakları Oluşum Süreçleri

 • Doktora Uzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek Lisans Maden Arama Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Yüksek Lisans Özel Maden Yatakları

 • Doktora Tez Çalışması

 • Yüksek Lisans Maden Jeolojisi İncelemeleri

 • Lisans Jeokimya

 • Lisans Jeokimya

 • Lisans Maden Yatakları

 • Doktora Kayaç Grupları ve İlişkili Maden Yatakları

 • Lisans Mühendislik Ekonomisi

 • Lisans Mühendislik Ekonomisi

 • Lisans Maden Arama Ve Değerlendirme

 • Doktora Eser Element Jeokimyası

 • Lisans Maden Arama Ve Değerlendirme

 • Lisans İşletme Yönetimi

 • Doktora Jeokimyasal Veriler ve Değerlendirilmesi

 • Doktora Maden Jeolojisinde Kararlı İzotoplar

 • Lisans Maden Yatakları

 • Lisans Maden Yatakları

 • Lisans Maden Yatakları

 • Lisans Maden Yatakları

 • Lisans Türkiye Maden Yatakları

 • Lisans Türkiye Maden Yatakları