Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Life satisfaction level of elderly people: a field study in Sivas, Turkey

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, vol.62, no.3, pp.221-225, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Farklı Sosyo-Ekonomik Durumdaki Yaşlıların Yaşam Memnuniyeti: Sivas İli Örneği

V. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Sivas, Turkey, 07 May 2009 - 08 May 2020, pp.250-261 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Yaşlılık ve Spor

in: Spor Sosyolojisi, Ayhan Dever ve Hasan Sözen, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.385-413, 2021

Sosyal Bir Sorun Olarak Yaşlılık

in: Sosyal Sorunlarda Güncel Tartışmalar, Daşlı Yılmaz, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.293-338, 2019