Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An Interview with German Musicologist Dr. Martin Greve On (Ethno)Musicology Mission

UMGES-2022 (II. International Music and Fine Arts Education Symposium IMFES 2022), Sivas, Turkey, 7 - 09 October 2022, pp.25-51

Modernizm Bağlamında Sivas’ta Değişen/Dönüşen Düğün Pratikleri ve Davul Zurna Geleneği

Uluslararası Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 12 - 14 June 2021

Anadolu’da Yaşayan İrfan Geleneğini Barış Manço Eserleri Üzerinden Yeniden Okumak

HORASAN’DAN ANADOLU’YAİRFAN GELENEĞİ: ELVAN ÇELEBİ, Çorum, Turkey, 2 - 04 October 2020, pp.229-239

Yavuz Turgul’un Muhsin Bey Adlı Filminden Hareketle Türkiye’de Arabesk Müzik Olgusu

III. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 April 2019

Orta Asya’dan Anadolu’ya Uzanan Bir Köprü: Barış Manço ve Türk Kültr Tarihi

I. Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi, Kayseri, Turkey, 4 October - 06 December 2018

Sivas’ta Otantik Bir Seda: Davul-Zurna

(ODTÜ-THBT) Halk Kültüründe Eğlence Sempozyumu, Turkey, 08 April 2017

Bir Geleneğin Son Demleri: Sivas’ta Davul Zurna Pratikleri

IV. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, 29 September - 01 October 2016

Ağaca Can Veren Eller: Sivas ta Bağlama Yapım Ustaları

II.Uluslararası Güzel Sanalar Bilimsel Araştırma Günleri (GUSBAG), Sivas, Turkey, 6 - 08 May 2015

Türkülerde Seher Yeli Motifi

III. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, 8 - 10 October 2015

Barış Manço Örneğinden Hareketle Müziğin Ahlak Eğitimindeki Önemi ve İşlevi

3. World Conference On Educational And Instructional Studies, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2014

Books & Book Chapters