Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Miras Farkındalığı ve Deneyimi Üniversite Öğrencilerine Yönelik Keşifsel Bir Çalışma

Kırgızistan iİktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Akademik Bakış Dergisi, ss.71-81, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Miras Farkındalığı ve Deneyimi Üniversite Öğrencilerine Yönelik Keşifsel Bir Araştırma

19. Ulusal Pazarlama Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 18 - 22 Haziran 2014, ss.571-579

Kitap & Kitap Bölümleri

AR-GE VE İNOVASYON

GENEL İŞLETME, ŞÜKRAN KARACA-MEFTUNE ÖZBAKIR UMUT, Editör, DETAY YAYINCLIK, Ankara, ss.259-270, 2017